۱۴مرداد، روزی برای تبریز
۱۴مرداد، روزی برای تبریز

تبریز –شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با پیشنهاد نامگذاری ۱۴ مرداد به عنوان روز تبریز که از طرف شهردار تبریز مطرح شده بود موافقت کرد.

به گزارش نهال امید، در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی که شامگاه روز گذشته، شنبه برگزار شد، پیشنهاد نامگذاری ۱۴مرداد به عنوان روز تبریز از طرف شهردار تبریز به تصویب اعضا رسید.

محمد محمدپور، دبیر شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی در این رابطه گفت: نامگذاری روز ۱۴ مرداد به عنوان روز تبریز پیش تر به تصویب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز رسیده بود.

او افزود: این پیشنهاد روز گذشته در شورای فرهنگ عمومی استان نیز مطرح و به تصویب اعضا رسید که برای تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور آماده و ارسال می شود.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، برای اینکه ۱۴ مرداد رسما به عنوان روز تبریز نامگذاری شود، باید این موضوع در شورای فرهنگ عمومی کشور نیز به تصویب برسد.

جلسات متعددی برای انتخاب روز تبریز در سطح شهر تبریز برگزار شده است که نهایتا با پیشنهاد شهرداری تبریز ۱۴ مرداد که روز ملی مشروطه است، به جهت تاثیرگذاری این شهر در شکل گیری انقلاب مشروطه به عنوان روز تبریز نامگذاری می شود.

  • منبع خبر : شهریار