همکاری با نهال امید


در صورت تمایل به همکاری در هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نهال امید در تبریز، برای هر یک از موقیت های زیر، می توانید نام و اطلاعات تماس خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال نمایید.

info@nahaleomid.ir : ایمیل

  • عکاسی
  • خبرنگاری
  • نویسندگی
  • طراحی و گرافیک