قرارگاه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در تبریز ایجاد می شود
قرارگاه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در تبریز ایجاد می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از راه‌اندازی قرارگاه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در تبریز خبر داد و گفت: در حوزه های فرهنگ و هنر همواره به صورت جزیره‌ای عمل شده و هم‌افزایی کمتری در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش نهال امید ، سید محمدحسین بلاغی، یکشنبه دوم بهمن ماه، در جلسه شورای اسلامی تبریز، با بیان اینکه در حوزه‌های فرهنگ و هنر از جریان مردم محور فاصله گرفته‌ایم، گفت: تشکیل هسته های مردمی در این حوزه ها ضروری است.وی یادآور شد: در این حوزه‌ها باید هسته‌های مردمی هنری و فرهنگی را پای کار آورد و از تصدی گری فاصله گرفت و در خصوص ذائقه‌شناسی به مردم محوری و کار جمعی اهتمام ویژه‌ای داشت.وی افزود: تصدی گری دولتی در این حوزه‌ها به معنی فاصله گرفتن از فرهنگ و هنر مردمی بوده و باید از ظرفیت مردم در این حوزه ها استفاده شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه تمام ابزارهای رسانه‌ای جهان در حال حمله به ارزش‌های جامعه هستند، گفت: عدالت فرهنگی تنها به معنی ایجاد و احداث مراکز فرهنگی نیست بلکه جایگاه دادن به فرهنگ و هنر مردمی نیز حائز اهمیت است.بلاغی تاکید کرد: باید پایش مصرف کالای فرهنگی در شهر از طریق مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی انجام شود تا بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد.وی افزود: در برنامه ریزی فرهنگی شهر، نقشه مهندسی فرهنگی کشور باید مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت انجمن‌های علمی فرهنگی و هنری و ادبی شهر که به صورت رسمی از وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند در برون سپاری امور استفاده شود.بلاغی، با اشاره به اینکه اکنون امکان تبدیل فرهنگسراها به سالن‌های ۲ منظوره سینما – فرهنگسرا وجود دارد گفت: در تبریز نیز حوزه هنری آماده تبدیل فرهنگسراهای سطح شهر به سینماست.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، همچنین تصریح کرد: متاسفانه تبریز با پیشینه‌ای قابل توجه در مکاتب مختلف هنری، روز به روز جایگاه خود را از دست داده است.

  • منبع خبر : ایسنا