فرایند اخذ رای در شهرستان تبریز با آرامش در حال انجام است
فرایند اخذ رای در شهرستان تبریز با آرامش در حال انجام است

فرماندار تبریز گفت: فرآیند اخذ رای در شهرستان تبریز با آرامش در حال انجام است.

به گزارش نهال امید، بهروز مهدوی امروز با حضور در شعبه مسجد انگجی تبریز رأی خود را به صندوق انداخته و در جمع خبرنگاران گفت: شهرستان تبریز ۸۰۰ شعبه دارد که به صورت آنلاین به این شعب دسترسی داریم و کنترل لازم انجام می‌گیرد.وی ادامه داد: هم اکنون اخذ رأی در تمامی شعب با آرامش انجام شده و مشکلی در این راستا وجود ندارد.

مهدوی افزود: شورای نگهبان ابلاغ کرده است که به خاطر احتیاط لازم نیست که رأی دهندگان، انگشتان خود را به استامپ بزنند و می‌توانند برگه رأی را تنها امضا کنند.

مهر