سردار خرم: هر رای، تیری به چشم آمریکای جهان خوار و اسرائیل کودک کش است
سردار خرم: هر رای، تیری به چشم آمریکای جهان خوار و اسرائیل کودک کش است

فرمانده سپاه عاشورا با بیان این‌که هر رای این مردم یک تیری به چشم آمریکای جهان خوار و اسرائیل کودک کش است، افزود: هرقدر انتخابات با عظمت برگزار شود، امت اسلامی سرافراز خواهند بود، چرا که این مردم وحدت و بصیرت خود مبتنی بر منافع ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش نهال امید، سردار عابدین خرم پس از انداختن رای خود در صندوق، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجلس قوی با حضور حداکثری و رای مردم تشکیل می‌شود، از این رو برای انجام وظیفه و تکلیف ملی خود هر چقدر بتوانیم در صحنه‌ی انتخابات حضور داشته باشیم به همان اندازه در عظمت و سرنوشت کشور خود اثرگذار خواهیم بود.

وی افزود: دوم اسفند، روزی ماندگار است، چرا که می‌خواهیم عظمت، قوت و عزت خود را با رای دادن به اثبات برسانیم.

وی با بیان این‌که هر چقدر حضور باشکوه‌تر و حداکثری باشد به همان اندازه مجلس قوی با رای اکثریت مردم شکل خواهد گرفت، گفت: حضور در انتخابات پاسخی محکم برای بدخواهان مردم ایران است.

ایسنا