خطر زوال باغات انگور در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه
خطر زوال باغات انگور در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه

ا خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه که امروزه وضعیت اسفباری دارد هرساله شاهد افت تولید در باغات انگور شهرستان های حاشیه شرقی دریاچه ارومیه هستیم که می توان عوامل زیادی را در این امر دخیل دانست

مهندس اباذر عبادی گیاهپزشک و باغدار انگور که در کار گروه کمیته کشاورزی و منابع طبیعی خانه توسعه آذربایجان سخن می گفت با اعلام این مطلب گفت:تحقیقات و برداشت های ما مبتنی بر برداشت های شهودی است که اگر جدی گرفته شوند، بایستی از طرف مراکز علمی و تحقیقاتی بررسی و رد یا تأیید شوند.

وی افزود.افزایش تدریجی و سال به سال میزان تبخیر در اثر گرمایش عمومی هوا و گرمایش مضاعف آن در حواشی دریاچه، به سبب تابش مجدد از بلورهای منشوری به وجود آمده در بستر دریاچه ، تشکیل تله رطوبتی در اطراف کانوپی درخت و تدریجاآماده شدن زمینه‌ی مساعد برای رشد و نمو قارچ ها و بالارفتن شدت آلودگی موکاریها به بیماری های مختلف از قبیل سفیدک ها ، برایت و غیره که موجب ضعف عمومی درخت و همچنین افت کیفیت و کمیت محصول می شود و از سوی دیگر با بالارفتن هزینه تولید و دور شدن تدریجی از مزیت تولید می‌شود. وبر وخامت اوضاع می افزاید.

وی گفت: انتقال ریزگردهای نمکی توسط بادهای ملایم و شدید و طوفانی بر روی شاخ و برگ درختچه ها و ایجاد لایه پوششی در سطح برگ و جلوگیری از تنفس طبیعی و بده بستان گاز کربنیک و اکسیژن از یک طرف که باعث خلل در زمینه عملیات فتوسنتز و سوخت و ساز می‌شود و از طرف دیگر سبب سوختن حاشیه برگ ها و پایین آوردن سطح عمومی برگ ها، خلل در سوخت و ساز را تشدید می نماید.در باغات انگور حاشیه دریاچه ارومیه به عیان دیده می شود.


مهندس اباذر عبادی افزود:انتقال ریزگرد های نمکی توسط باد بر سطح خاک مزارع و باغات و امتزاج آن با آب آبیاری و برف و باران های احتمالی و همچنین اختلاط آن با خاک های زیرین توسط عملیات خاک ورزی، موجب نفوذ نمک به سمت ریشه و بالا رفتن سطح شوری و قلیائیت خاک حوزه ریشه شده و ضمن ممانعت از جذب عناصری از عنصرهای مورد نیاز گیاه، سبب بالا رفتن فشار اسمزی در حواشی ریشه، و سرانجام زمینه لازم برای تبادل معکوس نیز به وجود می‌آید.

وی افزود: طولانی بودن مدت شدت حرارت در طول روز (گاهی به ۶-۵ ساعت در روز می‌رسد) از توان تحمل فیزیولوژیکی گیاهان بومی که موجب بسته ماندن طولانی مدت روزنه ها و عدم تبادل گاز کربنیک و اکسیژن در این مدت، خفگی در درخت حادث شده و باعث ضعف تدریجی درخت می‌شود.


عوامل بالا روز به روزبر شدت ضعیف شدگی درختان می‌افزایدو زوال باغات در حین دوام آنان را سبب می‌گردد


این مسائل و مسائل دیگر بایستی توسط مراکز علمی و تحقیقاتی بررسی و راه های مقابله آن ها و نحوه تعامل با آنان کشف و در اختیار بهره برداران قرار گیرد. شایان ذکر است یکی از دغدغه های کمیته کشاورزی و منابع طبیعی خانه توسعه آذربایجان که متشکل ازجمعی اساتید دانشگاهها،پیشکسوتان حوزه پژوهش و محققان و فعالان این حوزه است نحوه احیا دریاچه ارومیه بوده که نتایج این فعالیتها و تحقیقات و نشست ها در اختیار مدیران تصمیم گیر و مردم نجیب آذربایجان قرار می گیرد.