بودجه شهرداری تبریز با رویکرد افزایش کیفیت خدمات رسانی تصویب شد
بودجه شهرداری تبریز با رویکرد افزایش کیفیت خدمات رسانی تصویب شد

رئیس شورای اسلامی تبریز گفت: بودجه ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی شهرداری این شهر با رویکرد افزایش کیفیت خدمات رسانی و ارائه خدمات رفاهی بهتر برای شهروندان تصویب شد.

به گزارش نهال امید، شهرام دبیری، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز پس از برگزاری جلسات مختلف و با بررسی در مرکز پژوهش‌ها، شورای اسلامی شهر و کمیسیون‌های شورا به تصویب اعضای شورا رسید.

وی اظهار داشت: مدیریت شهری تبریز تلاش می‌کنند با تصویب این بودجه کیفیت خدمات رسانی و خدمات رفاهی به شهروندان را برای جلب رضایت آنان افزایش دهند.

رئیس شورای اسلامی تبریز با بیان اینکه بودجه مصوب شهرداری در روزهای آینده برای تصویب به هیأت تطبیق استان ارسال می‌شود، گفت: ۶۰ درصد از کل بودجه شهرداری به بخش عمرانی و ۴۰ درصد نیز به بخش جاری اختصاص دارد.

دبیری، با اشاره به اصلاح و افزوده شدن تبصره‌های متعدد به بودجه سال آینده، ادامه داد: با اعمال برخی تغییرات توجه جدی به رفاه و معیشت کارکنان شهرداری و افزایش سطح ارائه خدمات به مردم تبریز شده است.

وی یادآوری کرد: پروژه‌های متعددی برای سال آینده پیش بینی شده که در صورت اجرا گره‌های ترافیکی، مشکلات فرهنگی و بسیاری از نیازهای تبریز مرتفع می‌شود.

دبیری، افزود: شورای شهر به منظور حمایت از شهرداری برای تحقق کامل بودجه سال آینده تلاش خواهد کرد، افزود: شهرداری نیز تلاش خواهد کرد تا به وظایف محوله در سال ۹۹ عمل کند.

مهر