امروز به کاندیداهایی رأی می دهیم که مفید و موثر عمل کنند
امروز به کاندیداهایی رأی می دهیم که مفید و موثر عمل کنند

شهردار تبریز ‏گفت: امروز به کاندیداهایی رای می دهیم که موثر و مفید عمل کنند.‏

به گزارش نهال امید، ایرج شهین باهر در پای صندوق رأی و در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت شرکت گسترده مردم در انتخابات گفت: اگر در انتخابات شرکت نکنیم و رأی ندهیم، دیگر حق سوال و اعتراض به نماینده را هم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: باید امروز به کاندیداهایی رأی دهیم که منافع عمومی را در نظر گرفته و تابع و معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ‏باشند و مؤثر و مفید عمل کنند.

شهین باهر افزود: مردم استان و شهر تبریز با حضور گسترده خود، نشان خواهند داد که سرنوشت کشور برایشان اهمیت ویژه ای دارد.

مهر