از مردم عذرخواهی می کنیم
از مردم عذرخواهی می کنیم

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: بحران های ناشی از بارش های اخیر سبب نارضاتی مردم شده بود، از این بابت عذرخواهی می کنیم.

به گزارش نهال امید، شهرام دبیری پیش از قرائت اولین دستور جلسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به بارش های اخیر، گفت: این نوع بارش همیشه اتفاق نمی افتد و نوعی بحران است و علی رغم تلاش همکاران شهرداری، برخی مشکلات همچنان تداوم دارد و این امر باعث نارضایتی مردمی شده بود.وی افزود: از مردم عذرخواهی می کنیم، مشکلات پیش آمده نشان داد که نیاز است در بودجه سال ۹۹ خرید ماشین های برف روب پیشرفته گنجانده شود و محلول های بیولوژیک نیز در مراحل اولیه استفاده شود.رئیس شورای اسلامی این کلانشهر ادامه داد: البته شهرداری به تنهایی مسئول نیست و سازمان های دیگر نیز باید تلاش کنند تا با هماهنگی بین ارگان ها با چنین بحران هایی کنار بیاییم.وی در خصوص کمپین من یک پارکان هستم، گفت: این‌کمپین حرکت خوبی بود و شاهد همت همگانی بودیم، اما لازم است، اطلاع رسانی پیش از وقوع بارش و در حین آن بیشتر انجام شود تا مردم از سفرهای درون شهری غیرضروری خودداری کنند.