آسفالت سرد در شرایط بارندگی هم قابل استفاده است
آسفالت سرد در شرایط بارندگی هم قابل استفاده است

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: آسفالت سرد یکی از مدرترین تکنولوژی های جهان برای حل مشکلات آسفالت در مواقع بحرانی و ضروری است.

بابک شریفی با بیان اینکه استفاده از آسفالت سرد در شهرداری تبریز برای اولین بار رخ داده است، اظهار داشت: این تکنولوژی یکی از شیوه های مدرن و مرسوم در جهان است و هم اکنون نیز در تمام کشورهای توسعه یافته از آن استفاده می شود.

او افزود: در زمان اجرای این آسفالت از تمام معاونین عمران و خدمات مناطق دهگانه دعوت شده بود تا در محل اجرای آن حضور داشته باشند.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز با بیان اینکه آسفالت سرد معمولا برای رفع مشکل چاله و ترک خوردگی های خیابان ها استفاده می شود اظهار داشت: لکه گیری و ترک زدایی از آسفالت ها جزو وظایف سازمان عمران نیست و به همین دلیل از معاونین خدمات و عمران مناطق دهگانه درخواست کردیم در صورت تمایل اقدام به خرید و دپو آسفالت سرد کنند.

شریفی در خصوص نحوه اجرای این آسفالت گفت: آسفالت سرد بدون نیاز به زیرسازی، قیر یا هر نوع عملیات دیگر اجرا می شود. آسفالت سرد به صورت بسته بندی در محل ریخته شده و بدون نیاز به هر گونه عملیات پس از آسفالت ریزی بهره برداری می شود.

او این اسفالت را امولوسیون قیر خواند و گفت: با توجه به ویژگی های خاص این اسفالت، در هر شرایط آب و هوایی قابل اجرا است. حتی در شرایطی که بارندگی در محل وجود داشته باشد و داخل چاله ایجاد شده نیز پر از آب باشد می توان این آسفالت ریزی را انجام داد.

  • منبع خبر : شهریار