‎رئیس شورای سیاست گذاری نخستین همایش تجلیل از شهریاران آذربایجان؛
‎رئیس شورای سیاست گذاری نخستین همایش تجلیل از شهریاران آذربایجان؛

‎موزه قاجار، میزبان شهریاران آذربایجان می شود/ شهریاران آذربایجان، فقط مختص شهریاران نیست و متعلق به تک تک تبریزی ها و آذربایجانی هاست

به گزارش نهال امید، هادی نهایی؛ رئیس شورای سیاستگذاری همایش تجلیل از شهریاران آذربایجان در نشست با همکاران رسانه ای خود از برگزارینخستین دوره از همایش سالانه شهریاران آذربایجان خبر داد و گفت: این همایش، همزمان با سالروز بزرگداشت استاد شهریار، بیست وهفتم شهریور جاری در موزه قاجار برگزار خواهد شد.

وی با اظهار بر این که این همایش در راستای قدردانی از پیشکسوتان  بخش های هنری، علمی، اجتماعی و محیط زیست بر پا خواهدشد، در خصوص برنامه های آن و تعداد تجلیل شدگان، ابراز داشت: این همایش با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از ساعت ۱۶:۳۰تا ۳۰ :۱۹ عصر پنج شنبه ۹۹/۰۶/۲۷ با حضور مسؤولان کشوری و مدیران ارشد و عامل استانی و شهری در موزه قاجار برگزار خواهدشد و با برپایی آن، از ۲۵ پیشکسوت شاخص و نامی یا ناشناخته مانده حوزه های فعالیتی بخش های یاد شده، تجلیل به عمل خواهدآمد و در صورت حضور سید دل ها، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا آل هاشم با رونمایی از نسخه جدید وب سایت شهریاران نیوز بهپایان خواهد رسید.

نهایی در همین راستا، با تکیه بر سیاست های خرد و کلان و اهداف این همایش ادامه داد: ما، در این همایش، هدفمند پیش رفته ایم ودر انتخاب افراد منتخب نهایت دقت و موشکافی و حساسیت را به کار برده ایم و برکامه بعضی از فعالیت های مشهود و مرسوم در جامعهکه متأسفانه بعضی از افراد به نام منتخبین به این موضوع ورود می یابند و با اقدام به فروش لوح ها، خرید و فروش مقام ها و سمت هادر آن ها اتفاق می افتد، ما اجازه نداده ایم که تندیس های اعطایی در این همایش را از ما خریداری کنند. بلکه در این حرکت نخستینمان، با تکیه بر قدرت و پتانسیل خودمان، حتی به جذب سرمایه گذار و‌ پشتیبان مالی هم فکر نکردیم تا مبادا خدای ناکرده، جذب آنانباعث دور شدن ما از مسیر اصلی مان باشد و در ادامه نیز بر آنیم تا فضا، بستر و امیدی را در جامعه ایجاد نماییم تا جوانان وهنرمندان مان بعد از یک سال تلاش و تحمل فراز و نشیب های بسیار، با دریافت تندیس و لوح های اعطایی این همایش، بر خود ببالند وسختی یک ساله خود را فراموش کنند. 

رئیس شورای سیاستگذاری این همایش، در همین راستا، عمده ترین هدف این همایش را به جای آوردن سنّت پسندیده خدایی «صلهرحم» خواند و با تأکید بر این که این برپایی، نخستین دوره از برگزاری همایش تجلیل از شهریاران آذربایجان است، اضافه کرد: هدفما، ملی سازی این همایش است و در این مسیر، مصمم هستیم متناسب با منابع مالی درون سازمانی، سالانه آن را به شکل جشنوارهملی برگزار نماییم.

وی در ادامه همین راستا با تکیه بر چشم انداز ترسیمی اتاق فکری این تیم، متذکر شد: از ۶ ماه پیش، برگزاری این همایش را پایه ریزیکرده ایم و انتخاب شهریاران آذربایجان را از نقاط قوت برای تبریز و آذربایجان می دانستیم و می دانیم. بر این اساس، با رونق گیری وپیش رفتن برنامه های پیش بینی شده، در چشم انداز شهریاران آذربایجان به این نتیجه رسیده ایم که در صورت حمایت مسؤولان و فراهمشدن امکانات مان، بعد از سه سال برگزاری، آن را در سطح ملی و بعد از ۶ سال، آن را در سطح بین المللی برگزار نماییم.

نهایی در همین راستا ضمن اشاره به تقارن برپایی این همایش با سالروز طلوع و تولد یک سالگی شهریاران نیوز ادامه داد: هر چندمتولی اصلی این همایش، شهریاران نیوز و دفتر معماری END (اند استادیو) است و انتخاب شهریاران شاید مقارن با نام شهریاراننیوز باشد. اما به هیچ وجه، منحصراً متعلق به شهریاران نیوز نیست و متعلق به جامعه، خطّه آذربایجان، تبریز و تک تک آذربایجانی ها وتبریزی هاست.

وی در این خصوص در تبیین بیش تر سیاست کلی این همایش، ادامه داد: هر چند در دوره اول تمرکز ما بر انتخاب پیشکسوتان هربخش بوده است. اما برنامه های آتی خود را بدون در نظر گرفتن رده های سنی پیش خواهیم برد و بیش تر بر شناسایی و معرفی جوانانهنرمند، نخبه، مستعد‌ و کشف استعدادها و حمایت از آن ها، تمرکز خواهیم کرد تا ضمن ایجاد انگیزه در آنان، بستری  فراهم نماییم تاتمامی افراد فعال در شاخه های متعدد، بتوانند ضمن معرفی خود و توانمندی های شان، پتانسیل ها و ظرفیت های خود را نمایان سازند. از این رو، هدف ما، تجلیل صرف و اهدای لوح نیست. بلکه بر آنیم تا ضمن فراهم سازی زمینه مناسب برای ارایه ایده های بکر و نو درهر بخش، سرمایه گذاری و تجاری سازی نیز اتفاق بیفتد. در واقع با عمل به رسالت و تکلیف این همایش، امیدواریم شاهد  اتفاقات مثبتدر این مسیر در پیش گرفته خود باشیم. چرا که اصلی ترین هدف ما، حمایت از جوانان با اتّکا بر تجربه گذشتگان، داشته ها، گذشته وهویت مان است، نه پشت کردن به آن ها.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش تجلیل از شهریاران آذربایجان در همین راستا با تکیه بر فعالیت رسانه ای و تجارب حرفه ای هفتساله این تیم تخصصی فعال در حوزه معماری و شهرسازی این رسانه و حضور آن در جشنواره های متعدد بین المللی و کشوری و کسبعنوان های اول تا سوم و تبیین چگونگی ورود این تیم در بخش رسانه ای، ضمن درخواست حمایت از اهالی رسانه و خبر استان در جهتاطلاع رسانی دقیق در خصوص برگزاری چنین همایشی، متذکر شد: یکی از نیازهای مبرم بخش رسانه استان در تولید محتوا و مباحثخبری، تمرکز بر فعالیت های تخصصی است و ما نیز با ورود تخصصی در حوزه معماری و شهرسازی مصمم شدیم در فضای رسانهای متفاوت عمل کنیم و با ورود تخصصی خود در این حوزه، فعالیت های رسانه ای خود را گسترده سازیم. چون متأسفانه فعالیت هایتخصصی در حوزه های فعالیتی چندان مورد توجه واقع نشده، و بعضی از رسانه ها با فعالیت و ورود در تمامی حوزه ها نمی توانند بهشکل تخصصی به موضوعات بپردازند و این یک نقص در حوزه رسانه ای ما محسوب می شود. از این رو، مصمم شدیم با ورودتخصصی تر در حوزه معماری و شهرسازی و فعالیت در بخش رسانه ای، پاسخگوی بخشی از این نیاز مبرم عرصه رسانه استان مانباشیم و در کنار اساتید برجسته این عرصه گام های مثبت و اثربخش در این حوزه برداریم. 

نهایی در همین راستا، معماری را یک رشته علمی، فنی و مهندسی و هنری و میان رشته ای خواند و ضمن اشاره به جایگاه هنر معماریبه عنوان حلقه مفقوده، ادامه داد: در این عرصه، ما جای هنر را به جدّ خالی دیدیم و سعی کردیم با ورود به بخش هنری و حوزه هایمغفول مانده، ایفای نقش نماییم. به خصوص در این ایام حساس کرونایی که سایه یأس بر جامعه هنرمندان گسترده است. خوشبختانهنیز در این ایام قرنطینگی و کرونایی، گفتمان های شبانه تحت عنوان لایوهای کرونایی با مسؤولان، هنرمندان، پزشکان و اقشار مختلف وهشتگ ها و برنامه های متعددی همچون؛«منده ماسک تاخاجاقام»(من هم ماسک خواهم زد)، به عنوان اولین حرکت رسانه ای، بازخوردمطلوبی داشت و مورد استقبال و تشویق صاحب نظران شد و ما را مصمم بر ادامه راه بی پایان مان ساخت.

  • منبع خبر : نهال امید