چیستی نقش دانش آموختگان در توسعه کشاورزی
چیستی نقش دانش آموختگان در توسعه کشاورزی

فاصله قابل توجه میان کارشناسان و کارگران در مزارع و واحدهای مرتبط، جای خالی کارشناسان ماهر را در هرم نیروی انسانی بخش كشاورزي نمایان می سازد. با وارد کردن مراکز آموزشی در بطن روستاها و بخش کشاورزی و تغییر برخی سرفصل های درسی تئوری به واحدهای عملی، مهارت دانش آموختگان افزایش یافته و علاقه آنان به کشاورزی گسترش می یابد؛ همچنین اجرای راهکارهای ساده ای در مزارع آموزشی مانند انواع هرس که به افزایش کمّی و کیفی محصول می انجامد، اعتماد کشاورزان را به شیوه های علمی و مهندسی جلب کرده و سبب می شود از توصیه های آنان بهره گرفته شود.

این کار با جلوگیری از سال آوری برخی میوه ها، بهبود طعم و در نهایت با مرغوب شدن محصول، سود اقتصادی مطلوب تَری را نصیب بهره برداران می سازد و در عین حال برای دانش آموختگان کارآفرینی می کند.

خبرنگار نهال امید در گفتگویی با دکتر شاپور ظریقیان دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  را نقش دانش آموختگان رادر توسعه کشاورزی بررسی نموده است.

مهم ترین امتیازات علمی شدن تولید را چه می دانید؟
علمی شدن فرآیند تولیدات کشاورزی، تضمین سلامت محصول و افزایش درآمد تولیدکنندگان را در پی دارد.
تولید محصولات باکیفیّت و کاهش ضایعات از اثرات ارزشمند بهره بردن از نیروهای دانش آموخته کشاورزی خواهد بود.

فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی چه جایگاهی می توانند در توسعه کشاورزی داشته باشند؟
فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در کشورمان بی شک از اعضای جامعه نخبه و فرهیخته کشور در کنار سایر تخصص‌ها می‌باشند که از هوش و ذکاوت کافی برای یادگیری اصول علمی و عملی کشاورزی نوین در صورت برنامه ریزی صحیح کاربردی و فراهم بودن امکانات برخوردارند، دررواقع رمز توسعه کشاورزی استفاده از توان و آگاهی علمی دانش آموختگان دانشگاهی است.

چرا ضرورت بهره گیری از دانش آموختگان کشاورزی در تولید احساس می شود؟
فاصله قابل توجه میان کارشناسان و کارگران در مزارع و واحدهای مرتبط، جای خالی کارشناسان ماهر را در هرم نیروی انسانی بخش کشاورزی نمایان می‌سازد.
واقعیت این است که کمیّت و کیفیّت نیروی انسانی شاغل در بدنه دولت(دستگاه های اجرایی) از   مطلوبیت چندانی برخوردار نیست، بطوریکه فراوانی نیروهای با مدارج تحصیلی غیردانشگاهی، دولت را در مقام تفکر و مدیریت جامع با خلاء اندیشه و عقلانیت مواجه می سازد.

چه نگاهی به مهم ترین موانع ارتقاء کشاورزی دارید؟
فقر علمی و سطح نازل دانش و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی شاغل در این بخش، از   مهم‌ترین موانع ارتقاء کشاورزی، است و بهره‌وری نیروی انسانی در کشاورزی، یک سوم بهره‌وری نیروی کار در کل کشور است.
        بهره‌وری نیروی انسانی در کشاورزی، یک‌سوم بهره‌وری نیروی کار در کل کشور است اما متأسفانه فقر  علمی و سطح نازل دانش و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی انسانی شاغل در این بخش، از مهم‌ترین موانع   ارتقاء کشاورزی است.

کشاوزی به عوان موتور رشد اقتصادی چگونه می تواند در کاهش فقر در ایران تاثیرگذار باشد؟

کشاورزی ایران باید خود را آماده کند تا غذای جمعیتی معادل ۱۰۰میلیون نفر را در سال ۲۰۲۰ تهیه کرده و ضمن ایفای نقش خود بعنوان یک موتور رشد اقتصادی، به کاهش فقر در ایران هم کمک کند و اما این مطلب هم مهم است که چه موضوعی را باید آموزش داد تا به این مهم دست یابیم.

  • نویسنده : امیرمسعود طایفه سلطانخانی
  • منبع خبر : نهال امید