پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد
پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد

با تلاش رئیس حوزه قضایی بخش خواجه و اعضای شورای حل اختلاف، پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد.

به گزارش نهال امید به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی سلمان لطفی رئیس حوزه قضایی بخش خواجه با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵، پرونده قتل که نهایتاً به حکم دادگاه کیفری و تأیید دیوان عالی کشور به قصاص نفس از طریق دار آویختنی محکوم شده بود، با تلاش و پیگیری های مجدانه با اعلام رضایت اولیای دم پرونده مختومه گردید و محکوم به قصاص از دار مجازات نجات یافت.
وی با اشاره به جایگاه صلح و سازش در فرهنگ ایران اسلامی اظهار داشت: فرهنگ صلح و سازش ریشه در فطرت بشری دارد و در آموزه های دینی ما نسبت به سایر مکاتب توجه بیشتری به گسترش فرهنگ صلح و سازش شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.