وسعت مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی تبریز افزایش می‌یابد
وسعت مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی تبریز افزایش می‌یابد

مدیرعامل سازمان زیبا، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: باغات اطراف مجموعه تاریخی فرهنگی ائل‌گؤلی پس از تعیین تکلیف و تملک، به این مجموعه گردشگری اضافه می‌شود.

به گزارش نهال امید، مسعود بزرگر جلالی در این خصوص اظهار کرد: تعیین تکلیف باغات باقیمانده اطراف ائل گؤلی در دستور کار شهرداری قرار دارد؛ اکثریت این باغات تعیین تکلیف شده و تنها یکی دو مورد باقی مانده که با تلاش شهردار منطقه ۲ در کمترن زمان کار تملک به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد: باغات مخروبه روبروی خیابان فردوسی نیز به مجموعه تاریخی و فرهنگی ائل‌گؤلی اضافه می‌شوند؛ سعی داریم آن باغ‌ها را به شکل سنتی با دیوارهای کاهگلی حفظ کنیم.

وی برنامه‌های اساسی سازمان سیما و منظر برای سال آینده را تملک باغات تبریز عنوان کرده و اظهار کرد: برای سال آینده چند اتفاق مهم در حوزه فضای سبز شهری تبریز رخ می‌دهد که اساسی‌ترین آن، تعیین تکلیف باقیمانده باغ‌های تبریز و تملک آن‌ها توسط شهرداری است.

برزگر جلالی با بیان این‌که شورای شهر این امر را تصویب کرده و برای سال ۹۹ بودجه و ردیف اعتباری در نظر گرفته است، افزود: در کنار تملک باغات تبریز، برای سال ۹۹ یک میلیون درخت و یک میلیون درختچه نیز در محدوده داخلی شهر و فضاهای خالی کاشته می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه کیفی فضای سبز تأکید کرد: در تعداد درختان شهری مشکل داریم و هرچند سرانه فضای سبز شهری تبریز وضعیت خوبی دارد، ولی سرانه‌ای کیفی نیست.

وی با اشاره به پیشنهاد شهرداری تبریز مبنی بر نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی، اظهار کرد: با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر، سال آینده به عنوان سال فضای سبز و زیباسازی نامگذاری شد.

جلالی تأکید کرد: برای سال آینده برنامه‌ای اساسی برای ارتقای کیفیت فضای سبز شهری و افزایش تعداد پارک‌ها و تفرج گاه‌های شهری داریم.

روابط عمومی شهرداری تبریز