وابسته بودن و دست حاجت به سوى دیگران دراز کن در نظام نبوى، جایی ندارد
وابسته بودن و دست حاجت به سوى دیگران دراز کن در نظام نبوى، جایی ندارد

امام جمعه تبریز گفت: زیر بناى شکل گیرى حکومت نبوى(ص) ارتقاى ایمان و معنویت در جامعه است.

به گزارش نهال امید، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم با بیان اینکه دوران ۱۰ ساله حاکمیت اسلام در مدینه دوره ای پرکار و تأثیرگذار در تاریخ بشر بوده است، اظهار داشت: دوره مدینه، فصل دوم دوران بیست و سه ساله رسالت پیغمبر دوران شالوده ریزى نظام اسلامى و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام براى همه زمانه ها و دوران هاى تاریخ انسان و همه مکان ها است.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: این الگو، یک الگوى کامل است در هیچ دورانى مانند آن را سراغ نداریم، لیکن با نگاه به این الگوى کامل، می توان شاخص ها را شناخت. این شاخصه ها براى افراد بشر و مسلمان ها علامت هایى دارد که باید به وسیله آنها نسبت به نظام ها و انسان ها قضاوت کنند.

وی در ادامه با تبیین اهداف هجرت پیامبر از مکه به مدینه گفت: هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتى و فاسد سیاسى و اقتصادى و اجتماعى که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود، مبارزه کند و هدف، فقط مبارزه با کفار مکه نبود، مسأله، مسأله جهانى بود.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد : پیامبر اکرم این هدف را دنبال مى کرد که هرجا زمینه مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشد؛ با این امید که در زمان مساعد، این بذر سبز خواهد شد. هدف این بود که پیام آزادى و بیدارى و خوشبختى انسان به همه دل ها برسد.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: پیامبر با هجرت به مدینه نظامی نمونه را به وجود آورد و آن را به همه بشریت و تاریخ ارائه کرد.

آل هاشم گفت: نظامى که پیغمبر ساخت، شاخص هاى گوناگونى دارد که در بین آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است.

وی ایمان و معنویت یکی از شاخص های حکومت نبوی دانست و گفت: انگیزه و موتور پیش برنده حقیقى در نظام نبوى، ایمانى است که از سرچشمه دل و فکر مردم مى جوشد، دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست به افراد است، که پیغمبر این را از مکه شروع کرد و در مدینه پرچم اش را با قدرت بالا برد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی شاخص دوم را قسط و عدل عنوان کرد و ادامه داد: اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقى به حقدار است.

امام جمعه تبریز گفت: در نظام نبوى، پایه همه چیز، دانستن و شناختن و آگاهى و بیدارى است و مردم با آگاهى و معرفت و قدرت تشخیص، به نیروى فعال بدل مى کنند و این شاخص سوم همان علم و معرفت است.

آل هاشم صفا و اخوت را شاخص چهارم حکومت نبوی دانست و گفت: در نظام نبوى، درگیرى هاى برخاسته از انگیزه هاى خرافى، شخصى، سودطلبى و منفعت طلبى جایگاهی ندارد و با آن مبارزه مى شود. فضا، فضاى صمیمیت، اخوت و برادرى و همدلى است.

وی با بیان اینکه صلاح اخلاقى و رفتارى شاخص پنجم این حکومت است اظهار داشت: صلاح اخلاقى و رفتارى انسان ها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخلاقى، پیراسته و پاک مى کند؛ تزکیه، یکى از آن پایه هاى اصلى است؛ یعنى پیغمبر روى یکایک افراد، کار تربیتى و انسان سازى مى کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اقتدار و عزت را شاخص ششم عنوان کرد و ادامه داد: در جامعه و نظام نبوى، وابسته بودن  و دست حاجت به سوى دیگران دراز کن جایی ندارد؛ عزیز و مقتدر و تصمیم گیر است؛ صلاح خود را که می شناسد، براى تأمین آن تلاش مى کند و کار خود را پیش مى برد.

امام جمعه تبریز کار و حرکت و پیشرفت دائمى شاخص هفتم حکومت نبوی برشمرد و گفت: توقف در نظام نبوى وجود ندارد؛ به طور مرتب، حرکت، کار و پیشرفت است؛ البته این کار، کار لذت آور و شادى بخش است.

  • منبع خبر : فارس