هوای تبریز در مرز آلودگی قرار دارد/ خودداری از تردد در فضای باز
هوای تبریز در مرز آلودگی قرار دارد/ خودداری از تردد در فضای باز

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای تبریز در مرز آلودگی قرار دارد و مردم باید از خودروهای شخصی خود استفاده نکنند.

به گزارش نهال امید، حمید قاسمی در گفت و گویی اظهار داشت: براساس آخرین نتایج مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته است.

وی افزود: با اینکه هوای تبریز قابل قبول است ولی در مرز آلودگی قرار دارد.قاسمی ادامه داد: از شهروندان در خواست می‌شود از ترددهای غیر ضروری درون شهری خودداری و در مصرف گاز خانگی حداکثر صرفه جویی را داشته باشند.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منو کسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

مهر