هوای تبریز بالاخره بعداز سه روز سالم شد
هوای تبریز بالاخره بعداز سه روز سالم شد

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به سالم شدن هوای شهر تبریز گفت: هوای تبریز بالاخره بعداز سه روز سالم شد.

به گزارش نهال امید، حمید قاسمی در گفت و گویی اظهار داشت: امروز چهارشنبه هوای تبریز بعد از سه روز به وضعیت سالم رسید.وی ادامه داد: میزان ذرات معلق در هوا و شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای تبریز در زمان حاضر ۷۸ پی پی ام است.

امروز بعداز سه روز متوالی هوای تبریز سالم شده است.بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منو کسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.