نقش کلیدی مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در حفاظت و احیا بافت تاریخی و مرمت بناهای تاریخی تبریز
نقش کلیدی مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در حفاظت و احیا بافت تاریخی و مرمت بناهای تاریخی تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی آذربایجان شرقی بر نقش کلیدی مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در حفاظت و احیا بافت تاریخی و مرمت بناهای تاریخی تبریز، تاکید کرد. احمد حمزه زاده،  در جلسه مشترک اداره کل میراث فرهنگی و انجمن‌ها و سمن‌های میراث فرهنگی استان که در راستای بررسی مطالعات بافت تاریخی تبریز برگزار […]

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی آذربایجان شرقی بر نقش کلیدی مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی در حفاظت و احیا بافت تاریخی و مرمت بناهای تاریخی تبریز، تاکید کرد.

احمد حمزه زاده،  در جلسه مشترک اداره کل میراث فرهنگی و انجمن‌ها و سمن‌های میراث فرهنگی استان که در راستای بررسی مطالعات بافت تاریخی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه تحقق اهداف حفاظت و صیانتی از بافت تاریخی تبریز با مشارکت انجمن‌ها، سمن‌ها و جامعه میسر خواهد بود، گفت: باید توجه داشت که تحقق حفاظت از مواریث تاریخی با مشارکت جمعی امکان‌پذیر است، بنابراین با همکاری انجمن‌های میراث فرهنگی استان، آموزش حفاظت و آگاه‌سازی ضوابط، مزایا و احیا بافت تاریخی را در دستور کار قرار دادیم.

وی با بیان اینکه پیگیری ثبت ابنیه و حرائم تاریخی تبریز در دستور کار این اداره کل قرار دارد، ادامه داد: در راستای حفاظت و احیا بافت تاریخی تبریز با مشارکت انجمن‌های میراث فرهنگی مانیتورینگ، پایش بناها و بافت تاریخی و همچنین محلات، محورهای تاریخی و مردم‌شناسی آن‌ها اجرا خواهد شد.

وی،  از آگاه‌سازی ضوابط حفاظتی و صیانتی از بافت تاریخی تبریز با مشارکت انجمن‌های میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، خبر داد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، حمزه زاده در خاتمه گفت: مردم و بخش خصوصی در پیشبرد اهداف حفاظتی و صیانتی بافت تاریخی نقش بسزایی دارند، بنابراین از مردم محترم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تبریز خواستاریم تا با توجه ویژه به ضوابط بافت تاریخی در امر مرمت، حفاظت و احیا بافت تاریخی مشارکت داشته باشند.

  • منبع خبر : ایسنا