مشکلی برای تامین نهاده های کشاورزی در آذربایجان شرقی وجود ندارد
مشکلی برای تامین نهاده های کشاورزی در آذربایجان شرقی وجود ندارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان نگران نباشند و نهاده های کشاورزی از قبیل سم، کود و بذر تامین شده است.

به گزارش نهال امید ، اکبر فتحی در بازدید از مراحل کشت گندم در مزارع هشترود در گفتگو با خبرنگاران افزود: هیچ گونه کمبود بذر برای کشت امسال نداریم، بلکه بذر مورد نیاز مانند سال های گذشته تامین شده است.

وی گفت: کشاورزان رغبت خوبی برای کشت بذر اصلاح شده دارند، از این رو فقط بذر اصلاح شده نسبت به بذر معمولی کم است.

فتحی با بیان اینکه در کل استان ۴۵۰ هزار هکتار به زیر کشت گندم رفته است، گفت: از این وسعت اراضی کشاورزی ۷۰ هزار هکتار آبی و بقیه دیم است.
وی گفت : ۷۰ درصد مزارع گندم به زیر کشت رفته و پیش بینی می شود سال آینده  ۹۰۰ هزار تن گندم برداشت شود.

  • منبع خبر : نهال امید