سازمان های مردم نهاد نقش موثری در باز اجتماعی شدن متهمان می توانند ایفا کنند
سازمان های مردم نهاد نقش موثری در باز اجتماعی شدن متهمان می توانند ایفا کنند

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: سازمان های مردم نهاد در خصوص باز اجتماعی شدن و بازگرداندن متهمان به جامعه می توانند اقدامات خوبی انجام دهند.

به گزارش نهال امید به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، احمد موقری در اولین نشست کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با بیان اینکه جلب مشارکت های مردمی مورد توجه نهادهای قوه مجریه و قضائیه بوده و تمایل به بهره مندی از ظرفیت سمن ها افزایش یافته است، اظهار داشت: نهادهای مردمی ارتباط تنگاتنگی با مردم و دیدگاه اجتماعی خاصی که دارند و آن بحث علاقمندی به کاری است که انجام می دهند و دغدغه حل مشکلات مردم را دارند می توانند به عنوان حلقه وصل حاکمیت و مردم نقش اساسی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان نقش بسزایی ایفا کنند، افزود: ارتباط متقابل بین نهادهای مردمی و نهادهای دولتی به فرهنگ سازی و احیای حقوق عامه در جامعه کمک کرده و می تواند از وقوع جرایمی که در جامعه اتفاق می افتد پیشگیری کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی ادامه داد: توانمندی سازمان های مردم نهاد برای جلب مشارکت در حوزه قضایی در زمینه های مختلف مورد توجه قوه قضائیه است.
وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در نظارت بر اجرای قوانین، بیان کرد: سازمان های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه های اجرایی به عنوان چشم و چراغ نهادهای ناظر در جامعه باشند.
موقری خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد در خصوص باز اجتماعی شدن و بازگرداندن متهمان به جامعه می توانند نقش تاثیرگذار و موثری ایفا کنند.
وی تاکید کرد: حضور قوه قضائیه در بحث مشارکت سمن ها در همه حوزه ها صرفا در چهارچوب سیاست گذاری و اقدامات قضایی و رفع موانع و مشکلات در نهایت تا بتوانند با فراغ بال تا باری از دوش مردم و قوه قضائیه بردارند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی بیان کرد: با توجه به سیاست های تحولی قوه قضائیه به منظور بهره مندی از ظرفیت نهاد های مردمی دستورالعملی تدوین شده و در راستای این دستورالعمل کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با هدف ایجاد هماهنگی و رفع موانع و تسهیل اجرای دستورالعمل و وظایف نهادهای مردمی تشکیل شده است که متناظر استانی این کارگروه با حضور دستگاه ها و نهادهای مرتبط در استان شکل گرفته و در راستای سیاست های مندرج در دستورالعمل اقدام خواهد کرد.
وی با دعوت از همه سمن ها برای حضور و مشارکت در برنامه های تحولی قوه قضائیه برای افزایش حضور و دخالت حداکثری مردم در سیاستگذاری های آتی و نمایندگان دستگاه های قضایی در جامعه برای انتقال مشکلات، تخلفات و جرایم ارتکاب یافته خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد می توانند با استفاده از سامانه مردمی سجام به نشانی www.sajam.scpd.ir به عنوان بستری برای ارتباط متقابل سمن ها و دستگاه قضایی و پیگیری گزارشات بهره مند شوند.