راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی برای خروج از اقتصاد تک محصولی
راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی برای خروج از اقتصاد تک محصولی

توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات مؤثر در جهت بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد آن است. تولید کالاها و خدمات در صورتی رقابتی خواهند بود که در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر ارزانتر و با کیفیت بالاتر تولید شوند.

به گزارش نهال امید، اینکه دولت موظف است برای تنظیم بازار، کالاهای اساسی را جایگزین صادرات نفت کند تا اقتصادی پویاتر ایجاد شود، تا اقتصاد تک محصولی حذف و راه درست و منطقی نجات بازار یعنی تکیه به صادرات غیرنفتی جایگزین شود.
خروج از اقتصاد تک محصولی و توجه به توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مزیت های تولیدی کشور و کشش بازارهای بین المللی و منطقه ای است.
مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران عاملی برای تک محصولی بودن اقتصادی
علیرضا آقابالایی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار در گفت و گو با خبرنگار نهال امید اظهار کرد: تک محصولی بودن اقتصادی با وابستگی به نفت ریشه اصلی بسیاری مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است.
وی افزود: توجه به تولید داخلی موجب رونق یافتن تولید داخلی شده و فضایی رقابتی تَر برای تولیدات ایجاد خواهد شد.
وی صادرات را موتور محرّکه اقتصاد دانست و بیان کرد: صادرات به عنوان موتور محرّکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در رقابت اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کند.
آقابالایی ادامه داد: افزایش تولید داخلی ضمن افزایش صادرات با فعال شدن افراد در زمینه های بسته بندی، حمل و نقل، تبلیغات و… داشته و اثری مستقیم در افزایش اشتغال دارد.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: در صورت تداوم با در نظر گرفتن تنوّع محصول، صادرات نیز افزایش می یابد.
وی افزود: افزایش تقاضا از جانب بازارهای داخلی و یا خارجی موجب تشویق تولیدکنندگان و تولید محصولات بیشتر می شود.
آقابالایی با اشاره به عاملی مهم در استفاده بهینه از ظرفیت های تولید تاکید کرد: با افزایش تقاضا تولیدکنندگان از ظرفیت های تولید موجود نظیر نیروی کار، سرمایه زمین و… استفاده بهینه تَری دارند.


شکوفایی اقتصاد با صادرات ارتباطی مستقیم دارد
همّت علی اسداللّهی عضوء هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار نهال امید اظهار کرد: توسعه و شکوفایی اقتصاد با صادرات ارتباطی مستقیم دارد.
وی افزود: صادرات غیر نفتی بخصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود.
وی بیان کرد: ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید، چالش های رقابتی و الزامات قانونی در روند صادرات تأثیر منفی برجای می گذارد، در حالی که مشوق ها، مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فنی و تکنولوژیکی، کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار می دهد.
اسداللّهی ادامه داد: ضرورت توجه به تولید داخلی با در نظر گرفتن تحلیل رابطه آن با صادرات غیرنفتی، اهمیتی مضاعف در اقتصاد مقاومتی می یابد.
عضوء هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: تولیدکنندگان با افزایش کیفیّت محصولات و یا با کاهش قیمت سعی در به دست آوردن سود بیشتر دارند.
اسداللّهی از مزایای تقویت ظرفیت های تولید گفت و تاکید کرد: تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، ضمن هموارکردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند.

به گزارش نهال امید، صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلی است بنابراین دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیرگذارترین عامل در توسعه صادرات غیر نفتی باشد و مهم ترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیر نفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.

  • نویسنده : امیر مسعود طایفه سلطانخانی
  • منبع خبر : نهال امید