درخشش مجدد دانشگاه تبریز در رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱
درخشش مجدد دانشگاه تبریز در رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱

رییس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و نشر دانشگاه تبریز با اشاره به رتبه این دانشگاه در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱، گفت: بر اساس نتایج نظام رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه تبریز توانست اغلب رتبه‌های قبلی خود را بهبود ببخشد. دکتر رسول زوارقی در این خصوص افزود: دانشگاه تبریز که در حوزه موضوعی مهندسی […]

رییس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و نشر دانشگاه تبریز با اشاره به رتبه این دانشگاه در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱، گفت: بر اساس نتایج نظام رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه تبریز توانست اغلب رتبه‌های قبلی خود را بهبود ببخشد.

دکتر رسول زوارقی در این خصوص افزود: دانشگاه تبریز که در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری (شامل رشته‌های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران، و مهندسی شیمی) در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۱۹ رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰، و در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ رتبه ۳۰۱ تا ۴۰۰ را به دست آورده بود، در رتبه بندی امسال (موسوم به ۲۰۲۱) توانست رتبه درخشان ۲۵۱ تا ۳۰۰ جهانی و دوم ایران را کسب کند.

وی با اشاره به این‌که دانشگاه تبریز در حوزه علوم زیستی (شامل رشته‌هایی چون کشاورزی و جنگل‌داری، علوم زیست‌شناسی، علوم دامپزشکی و علوم ورزشی) نیز موفق به بهبود رتبۀ جهانی خود شده است، ادامه داد: دانشگاه تبریز در رتبه بندی‌های دو سال قبل، رتبه بالای ۶۰۰ را در این حوزۀ موضوعی به‌دست آورده بود که در رتبه بندی امسال (موسوم به ۲۰۲۱) با کسب رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ جهانی و اول ایران، رتبۀ جهانی و ملی خود را بهبود بخشید.

وی افزود: بهبود رتبۀ دانشگاه در حوزۀ علوم فیزیکی (شامل رشته‌هایی چون ریاضیات و آمار، فیزیک و نجوم، شیمی، زمین‌شناسی، علوم محیطی، علوم زمینی و دریایی) نیز محسوس بوده، به نحوی که علی‌رغم کسب رتبۀ ۶۰۱ تا ۸۰۰ دانشگاه در این حوزه در طول سال‌های قبل، این رتبه در رتبه بندی امسال به ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی و چهارم ملی بهبود یافت.

دبیر کمیته علم سنجی دانشگاه تبریز با اشاره به رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی دانشگاه تبریز در حوزه‌های علوم بالینی و سلامت (شامل حوزه‌های پزشکی، دندانپزشکی و سایر حوزه‌های مربوط به‌سلامت و بهداشت) در رتبه بندی امسال، افزود: دانشگاه تبریز از این نظر، تنها دانشگاه غیرپزشکی است که در این رتبه بندی موضوعی حضور یافته و در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد، رتبه سوم ایران را به خود اختصاص داده است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، وی با اشاره به این‌که رتبه سال قبل دانشگاه تبریز در حوزه علوم رایانه (۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی) نیز به رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ جهانی و رتبه سوم ایران بهبود یافته است.

دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی تایمز جهانی ۲۰۲۱ نیز توانسته بود با کسب رتبه‌های جهانی ۳۷۲، ۵۹۸ و ۱۱۳۱ در شاخص‌های آموزشی، استنادی و بین‌المللی و کسب رتبه ۶۶۴ جهانی ازنظر شاخص‌های پژوهشی و ۵۱۸ جهانی ازنظر شاخص درآمد، رتبه‌های جهانی قبلی خود را بهبود بخشد. در این نظام رتبه بندی جهانی دانشگاه تبریز در مجموع توانسته بود رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ جهانی و رتبه دوم دانشگاه‌های جامع ایران را به خود اختصاص دهد.

  • منبع خبر : ایسنا