حکم جدید برای مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی
حکم جدید برای مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی

طی حکمی به امضای معاون وزیر نیرو در آب و آبفا، مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب این استان منصوب شد.

طی حکمی به امضای تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در آب و آبفا، یوسف غفارزاده، مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی، به مدت دو سال به عنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب این استان منصوب شد.

براساس این حکم، انجام مأموریت های زیر با همکاری، تعامل و ارتباط مؤثر با دستگاه های اجرایی به ویژه اعضای کارگروه در چارچوب اهداف و برنامه های راهبردی وزارت نیرو در زمینه حفاظت کیفی آب به ایشان محول شده است:

راهبری کارگروه برای تحقق اهداف و وظایف تصریح شده در نظام نامه

اجرای برنامه ها و بخشنامه های ابلاغی وزارت نیرو

پایش و حفاظت از کیفیت آب و پساب

 احصاء چالش ها و مشکلات کیفیت آب استان و اجرای برنامه های عملیاتی بهبود و ارتقاء

  • منبع خبر : نصرنیوز