معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جزئیات محدودیت‌های جدیدی را که از اول آذرماه در آذربایجان‌شرقی اجرایی می‌شود، تشریح کرد. عباسعلی درستی با بیان این‌که محدودیت‌های جدید ابلاغ شده و این محدودیت‌ها از اول آذر ماه به مدت دو هفته اجرا می‌شود، اظهار کرد: پس از گذشت دو هفته نیز در مورد تاثیرگذاری آن، تداوم یا کاهش […]

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جزئیات محدودیت‌های جدیدی را که از اول آذرماه در آذربایجان‌شرقی اجرایی می‌شود، تشریح کرد.

عباسعلی درستی با بیان این‌که محدودیت‌های جدید ابلاغ شده و این محدودیت‌ها از اول آذر ماه به مدت دو هفته اجرا می‌شود، اظهار کرد: پس از گذشت دو هفته نیز در مورد تاثیرگذاری آن، تداوم یا کاهش محدودیت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با اشاره به جزییات محدودیت‌ها، ادامه داد: منع رفت و آمد و محدودیت‌های خودرویی، بین شهری خواهد بود، به عنوان مثال اگر وضعیت شهرستان شبستر قرمز باشد، خودروهایی با پلاک بومی شهرستان شبستر حق خروج و خودروهای غیر بومی حق ورود به شهرستان را ندارند.

وی به محدودیت‌های شغلی نیز اشاره کرد و گفت: در شهرهایی با وضعیت قرمز، فقط گروه شغلی یک، در شهرهایی با وضعیت نارنجی، گروه‌های شغلی یک و دو و در شهرهای زرد نیز گروه شغلی یک، دو و سه حق فعالیت خواهند داشت؛ فعالیت تمامی گروه‌های یک، دو، سه و چهار در شهرستان‌هایی با وضعیت سفید، مجاز است.

درستی، با تشریح شرط دورکاری کارمندان ادارات استان، اظهار کرد: شهرهای قرمز فقط با یک سوم کارمندان، شهرهای نارنجی با یک دوم کارکنان و شهرهای زرد با دو سوم کارکنان، فعال خواهند کرد، اما هنوز ابلاغیه‌ی دورکاری به ادارات ارسال نشده است.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تاثیر اعمال محدودیت‌های هفته‌های گذشته بر کاهش شیوع بیماری، گفت: ارزیابی‌ها در حال انجام بوده و نتایج این اعمال محدودیت‌ها بر روند بیماری در استان پس از دو هفته مشخص می‌شود.

  • منبع خبر : ایسنا