تدوین کتب فرهنگ شهروندی اقدامی بسیار ارزشمند است/ ضرورت توسعه این اقدام فرهنگی در سطح کشور
تدوین کتب فرهنگ شهروندی اقدامی بسیار ارزشمند است/ ضرورت توسعه این اقدام فرهنگی در سطح کشور

وزیر آموزش و پرورش تدوین کتب آموزش شهروندی را اقدامی بسیار بزرگ و با ارزش دانست و گفت: امیدوارم با همیاری شهرداری و آموزش و پرورش این اقدام توسعه یابد.

به گزارش نهال امید، محسن حاجی میرزایی در آیین رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی اظهار داشت: آموزش و پرورش زمانی می تواند در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و نقش آفرینی کند که پیوندهای عمیقی با تمامی ارکان توسعه کشور پیدا کند.

او یادآور شد: این عرصه تعامل با شهرداری برای پرورش یک شهروند مناسب و توانمند، گامی بسیار مهم است.

حاجی میرزایی تالیف کتب فرهنگ شهروندی را در راستای ماموریت حقیقی آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: این اقدام همان چیزی است که انسان ها را با ذهنی انباشته شده از دانش به یک موجودیت فعال در عرصه اجتماعی تبدیل می کند.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: باید به دانش آموزان قدرت استدلال، فکر، خلاقیت، تحمل و مدارا، دوستیابی، استفاده از رسانه ها، قدرت ارتباط با دیگران و… را آموزش دهیم چراکه تمامی اینها برای زیستن نیاز است. این مباحث ذاتی نبوده و اکتسابی است و هیچ جایی مستعدتر از آموزش و پرورش برای انتقال این مفاهیم، مهارت ها و قابلیت‌ها وجود ندارد.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: در سند تحول بنیادین که برای آموزش و پرورش تصویب شده، هدف اصلی آموزش و پرورش تربیت نسلی جدید است و منطور از تربیت یعنی آماده کردن آنها برای یک زیست شرافتمند، زیستن مستقل، زیست فعال و سالم، برای اینکه بتوانند از ارزش ها و باورهای خود دفاع کنند.

او لازمه تحول جوامع را تحول در نهادهای اجتماعی دانست و گفت: وقتی مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی که متحول می شود جامعه نیز تغییر می یابد. برای تغییر در نهادها و مناسبات اجتماعی، تحول در یادگیری نقطه عزیمت است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: جامعه ای پیشرفت می کند که توان سازماندهی یادگیری موثر را داشته باشد و تمایز جوامع در تمایز توان یادگیری آنها حاصل می شود. به عبارتی اینکه جامعه ای که چیزی می آموزد به فرزندان خود چه نکاتی را آموزش می دهد، چه محتوایی را با چه کیفقیتی منتقل می کند، نشان دهنده آینده آن جامعه خواهد بود.

به گفته حاجی میرزایی، جامعه برای اینکه بتواند مامویت های خود را انجام دهد نیازمند کسب قابلیت ها و توانمندی هایی برای مشارکت موثر در پیشرفت جامعه است. چیزی که به انسان ها کمک می کند از حاشیه نشینی و انزوا بیرون بیایند و ظهور و بروز داشته باشند از منافع و باورهای خود دفاع کنند.

  • منبع خبر : شهریار