برنامه جامع «واقعه‌نگاری مشروطه» اجرا می‌شود
برنامه جامع «واقعه‌نگاری مشروطه» اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از اجرای برنامه جامع «واقعه نگاری مشروطه» طی سال آتی خبر داد.

به گزارش نهال امید، مسعود برزگر جلالی با اعلام این خبر گفت: یکی از راه های حفظ داشته های معنوی و سرمایه های فرهنگی جامعه، ارج نهادن به این داشته ها و انتقال وقایع تاریخی به نسل‌های بعدی است و همین امر، مسوولیت ما را در قبال تاریخ و فرهنگ کهن شهر تبریز دوچندان می‌کند.

او ادامه داد: بر این اساس یکی از طرح های این سازمان، اجرای برنامه جامع “واقعه نگاری مشروطه” است که طی  سال آتی اجرا خواهد شد. طی این طرح المان برخی مشاهر مشروطه و یا وقاع تاریخی این مقطع زمانی احداث و در نقاط مختلفی از شهر نصب خواهد شد. همچنین توضیح و اشاره ای از آن نیز در قسمتی از المان نوشته می شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به اهداف این برنامه اظهار داشت: احیای تاریخ دوران مشروطه و مبارزات انجام گرفته بر علیه ظلم و ستم قاجار و اتتقال وقایع تاریخی به نسل حاضر و نسل‌های بعدی، از جمله اهدافی است که در راستای اجرای این طرح دنبال می شود.

برزگر جلالی همچنین تاکید کرد: تاریخ تبریز سرشار از وقایع و اتفاقات مهم و تاثیرگذار است و وظیفه ما حفظ و نشر و انتقال آن است و امیدواریم به عنوان امانت داران این سرمایه عظیم، بتوانیم آن را به خوبی حفظ و منتقل کنیم.

  • منبع خبر : شهریار