بررسی نقش ترویج در تولید محصولات سالم
بررسی نقش ترویج در تولید محصولات سالم

امروزه بحث تولید محصولات سالم با توجه به پیامدهای منفی بهداشتی و زیست محیطی و رهیافت حداکثر تولید با مصرف حداکثر نهاده ها، در سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی قرار گرفته است و با ارتقای سطح آگاهی مردم از مزایای محصولات سالم در رسانه‌های جمعی روز به روز بر میزان تقاضای محصولات سالم افزوده می‌شود و در این راستا مروجان از طریق فعالیت‌های متنوع آموزشی و ترویجی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

خبرنگار نهال امید در گفتگویی با دکتر حسین کوهستانی به عنوان دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نقش ترویج در تولید محصولات سالم را بررسی نموده است.

 • تولید محصول سالم چه جایگاهی در سلامت جامعه دارد؟
  تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهم‌ترین اهداف بخش کشاورزی و بخش سلامت جامعه است و بحث اقتصادی اصلی‌ترین مانع پیشرفت تولید محصولات سالم است، اما از سوی دیگر، نیاز به این محصولات احساس می‌شود.

  –  مروجان در تولید محصول سالم چه نقشی دارند؟
  مروجان در انتقال نیاز جدید بازار مصرف به کشاورزان و تشویق و ترغیب آنان به تولید    محصولات سالم و آشنایی با ویژگی های تولید این محصولات به کشاورزان از طریق فعالیت های متنوع آموزشی و ترویجی می توانند، نقش مهمی ایفا کنند.

            –  چه راهکارهایی را با افزایش محصول سالم تاثیرگذار می دانید؟
  اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به‌علت  نگرانی‌های روزافزون از آلودگی‌های   محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش بوده و این نوع محصولات تولیدی از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.کسب مهارت کافی در تولید محصولات سالم و بازارپسند به نوعی ارزآوری محصولات کشاورزی با آموزش‌ها و نقشی آفرینی مروّجان دست یافتنی خواهد بود.

 • رعایت مسایل فنّی در تولید محصول سالم چه پیامدهایی دارد؟
  کشاورزان با رعایت مسایل فنّی، اصولی و علمی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولی سالم با سودآوری بالا تولید خواهند کرد، بدون اینکه نگران بازار فروش آن باشند.

 • کشاورزان با محصول سالم چگونه باید آشنا شوند؟

برنامه‌ریزی مناسب و مستمر فعالیت‌های ترویجی برای آشنایی کشاورزان با محصولات سالم، تصویب قوانین سختگیرانه مصرف بی‌رویه نهاده‌ها به خصوص نهاده‌های شیمیایی و رعایت اصول زیست محیطی و بهداشتی در مصرف نهاده‌ها و تصویب سیاست‌های تشویقی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی امور کشاورزی کشور است. ارایه راهبردهایی برای تولید محصول سالم نیز از جمله برنامه‌های ترویجی است.
–  تولید محصولات سالم چه اثراتی در بخش کشاورزی خواهد داشت؟
تولید محصول سالم در بخش کشاورزی به سودآوری بیشتر تولید از نظر اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.
در مسیر رفتن به سمت محصولات سالم نباید از بهره‌بردار، انتظار تولید زیاد را داشت و در این تولید محصول گران‌تر می‌شود اما در عوض محصول سالم است که معرفی این محصولات برای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

 • نویسنده : امیرمسعود طایفه سلطانخانی
 • منبع خبر : نهال امید