بررسی زمینه‌های همکاری مشترک پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاددانشگاهی با شهرداری اهر
بررسی زمینه‌های همکاری مشترک پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاددانشگاهی با شهرداری اهر

با حضور سرپرست پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی و شهردار اهر زمینه‌های همکاری مشترک فی مابین از جمله برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بررسی شد.

سرپرست پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی، در این نشست در خصوص ضرورت و اهمیت تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی برای شهرداری‌ها، گفت: در دهه اخیر برنامه‌ریزی استراتژیک و تهیه راهبرد توسعه برای شهرها در واکنش به نواقص طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین برای پرهیز از برنامه‌ریزی متمرکز، در جهت برنامه‌ریزی فرایندی، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی محلی، جلب مشارکت مردم و نهادها و نیز تلفیق برنامه‌ریزی و اجرا، در دستور کار قرار گرفته است. ابراهیم ایران‌نژاد، اظهار کرد: برنامه راهبردی – عملیاتی شهرداری اهر پاسخی به نیاز مدیریت شهری شهرستان در مورد تدوین برنامه‌ای فراگیر است؛ به‌گونه‌ای که بتواند در کنار برنامه‌های توسعه شهری متداول در شهر، مانند برنامه (طرح) جامع- تفصیلی، که اغلب بر ساماندهی کالبدی- فضایی شهر متمرکز است و سایر برنامه‌هایی که با هدف رفع بخشی از مسایل روزمره شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند، در چارچوبی علمی، به آینده محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه بهره‌وران بپردازد. محمدباقر خانی، شهردار اهر نیز در این نشست بر لزوم اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی در شهر اهر تاکید کرد و گفت: اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها از اولویت‌های اساسی برای شهرداری می باشد.همچنین در این نشست طرفین بر عقد قرارداد همکاری مشترک تاکید کردند.

  • منبع خبر : ایسنا