ایجاد کلینیک جدید تامین اجتماعی در شهر جدید سهند
ایجاد کلینیک جدید تامین اجتماعی در شهر جدید سهند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو از موافقت و همکاری سازمان تامین اجتماعی جهت ایجاد و ساخت کلینیک جدید تامین اجتماعی و برخورداری از امکانات درمانی خبر داد. دکتر علیرضا منادی سفیدان؛ نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در نشستی که همراه با دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای شورای شهر سهند برگزار […]

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو از موافقت و همکاری سازمان تامین اجتماعی جهت ایجاد و ساخت کلینیک جدید تامین اجتماعی و برخورداری از امکانات درمانی خبر داد.

دکتر علیرضا منادی سفیدان؛ نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در نشستی که همراه با دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای شورای شهر سهند برگزار شد اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی و به حق اهالی شهر جدید سهند کیفیت بخشی به خدمات درمانی است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته بایستی امکانات و تمهیدات لازم جهت ساخت و ایجاد کلینیک درمانی در این منطقه فراهم شود.

وی با بیان‌ اینکه دستور ساخت و تکمیل کلینیک درمانی از سوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در این‌نشست اخذ شد افزود:این کلینیک از بخش بستری و امکانات جراحی محدود بهره مند می باشد که با بهره برداری از این کلینیک بخشی از مشکلات درمانی مردم و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در این منطقه مرتفع می شود.