الزام استفاده از طراحی و مصالح بومی در نمای ساختمان‌ها
الزام استفاده از طراحی و مصالح بومی در نمای ساختمان‌ها

شهردار تبریز از تصویب آئین نامه ویژه نماهای ساختمانی خبر داد و گفت: در ساخت و طراحی نمای ساختمان ها باید از مصالح و طراحی های بومی استفاده شود.

به گزارش نهال امید، ایرج شهین باهر امروز در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به پیگیری جدی موضوع نماهای ساختمان های سطح شهر، اظهار کرد: متاسفانه در شهر تبریز با یک آشفتگی نماسازی ساختمان مواجه هستیم و بر این اساس آئین نامه ویژه نماهای ساختمانی را تصویب کردیم.

او ادامه داد: بر اساس این آئین نامه، در ساخت و طراحی ساختمان ها استفاده از طراحی و مصالح بومی الزام شده و از این پس توسط شهرداری تبریز به شکل جدی کنترل خواهد شد.

  • منبع خبر : شهریار