افزایش قیمت نان در تبریز غیرقانونی است
افزایش قیمت نان در تبریز غیرقانونی است

فرماندار تبریز گفت: هرگونه افزایش قیمت نان بدون ابلاغ، غیرقانونی است و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

به گزارش نهال امید، بهروز مهدوی در مورد وجود برخی شایعات در خصوص گرانفروشی توسط تعدادی از واحدهای نانوایی، اظهار کرد: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت نان توسط فرمانداری تبریز صادر نشده است.

وی، گرانفروشی احتمالی برخی واحدهای نانوایی را اقدامی خودسرانه دانست و خاطرنشان کرد: قیمت‌های رسمی ابلاغی در ابتدای سال جاری، به دو شکل یارانه‌ای و آزادپز مبنای فروش نان است که تمام واحدهای نانوایی مکلف به رعایت آن هستند.

به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، وی در پایان، از شهروندان خواست هرگونه گرانفروشی را به اداره صمت و واحد بازرسی فرمانداری گزارش دهند.

  • منبع خبر : ایسنا