احضار حاج صفی و حمیداوی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
احضار حاج صفی و حمیداوی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته انضباطی با ارسال ابلاغیه ای به بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز و مالک شهر خودرو از آنها خواست تا دفاعیات کتبی خود را به این کمیته ارسال کنند.

به گزارش نهال امید به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با ارسال ابلاغیه ای به احسان حاج صفی، بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز که در دیدار برابر پارس جنوبی جم در هفته بیست و یکم مرتکب تخلفاتی شده بود ( عدم رعایت ماده ۷۱)از وی خواست تا چنانچه دفاعیاتی دارند ظرف مدت ۲ روز، دفاعیات کتبی خود را به این کمیته ارسال کند.همچنین فرهاد حمیداوی، مالک شهر خودرو در دیدار برابرپرسپولیس تهران مرتکب تخلفاتی شد ( عدم رعایت ماده ۷۱)، که وی نیز ظرف مدت ۲ روز ، دفاعیات کتبی خود را به این کمیته ارسال کند.