کاشت یک میلیون نهال در سال ۹۹ در تبریز به تصویب ستاد فضای سبز استان رسید
کاشت یک میلیون نهال در سال ۹۹ در تبریز به تصویب ستاد فضای سبز استان رسید

صبح امروز پیشنهاد شهرداری تبریز درباره کاشت یک میلیون نهال در سال ۹۹ در تبریز به تصویب اعضای ستاد فضای سبز آذربایجان شرقی رسید.

به گزارش نهال امید، صبح امروز ستاد فضای سبز استان آذربایجان شرقی پس ازسال ها وقفه و با پیگیری های شهرداری تبریز، مجددا با ریاست استاندار آذربایجان شرقی تشکیل شد.

در این جلسه ستاد فضای سبز استان آذربایجان شرقی، پیشنهاد شهرداری تبریز مبنی بر کاشت یک میلیون نهال در سال ۹۹ و افزایش ۲ برابری تعداد درختان در سطح شهر تبریز مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد موضوع در کارگروه های مربوط مورد بررسی قرار گرفته و عملیات اجرایی آن شروع شود.

  • منبع خبر : شهریار