پرونده بررسی بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز بسته شد
پرونده بررسی بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز بسته شد

جزئیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز با برگزاری دوجلسه پی در پی در شورای شهر تبریز تصویب و پرونده بررسی بودجه بسته شد.

به گزارش نهال امید، بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز دستور جلسه امروز شورای شهر تبریز بود که با اتمام سقف جلسه، کار بررسی به اتمام نرسید و اعضای شورای شهر به برگزاری جلسه فوق‌العاده رأی دادند.

بر همین اساس در این جلسه فوق‌العاده، با تصویب جزئیات، پرونده بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز بسته شد.

پیش‌تر در صد و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز، کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز به مبلغ ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون به تصویب رسیده بود.

به گفته ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز توزیع عادلانه خدمات در سطح شهر، افزایش سرانه پارک‌های محله‌ای و توجه ویژه به فضای سبز، کاهش معضلات زیست محیطی با توسعه حمل و نقل ترکیبی و نوسازی آسفالت، محورهای پیشنهادات شهروندان و اولویت‌های بودجه سال ۹۹ شهردار ی تبریز است.

مهر