نگاهی بر راهکارها و امتیازات افزایش صادرات غیرنفتی
نگاهی بر راهکارها و امتیازات افزایش صادرات غیرنفتی

به گزارش نهال امید، جامعه ایران در زمینه صادرات غیرنفتی نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون است و فضاسازی مناسب برای صادرات غیرنفتی، مدیریت حرفه ای شناخت بازارهای جهانی، فعالیت های بازاریابی حرفه ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی از جمله اموری به شمار می رود که درقالب یک نظام […]

به گزارش نهال امید، جامعه ایران در زمینه صادرات غیرنفتی نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون است و فضاسازی مناسب برای صادرات غیرنفتی، مدیریت حرفه ای شناخت بازارهای جهانی، فعالیت های بازاریابی حرفه ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی از جمله اموری به شمار می رود که درقالب یک نظام باید به آنها توجه شود، درغیر این صورت فعالیت های غیرنفتی را با شعار نمی توان پیگیری کرد و انتظار موفقیت در این زمینه داشت.

تامین نیازهای‌ ارزی کشور از اهداف توسعه صادرات غیرنفتی
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: تامین نیازهای‌ ارزی کشور، دستیابی‌ به نرخ رشد اقتصادی مطلوب و اثرات فزآینده تولید صادراتی بر اقتصاد، از مهم‌ترین اهداف‌ سیاست توسعه صادرات غیر‌نفتی محسوب می‌شود.
 علیرضا آقابالایی در گفت و گو با خبرنگار نهال امید، افزود: توجه به توسعه صادرات غیر‌نفتی و کاهش‌ وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و فراهم کردن بسترهای صادراتی کشور، برای رسیدن به این اهداف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته این در حالی است که شدت گرفتن تحریم‌های غرب علیه کشورمان شرایط را برای صادرات حساس‌تر کرده و مسئولان ارشد کشور نیز به‌دنبال رفع موانع موجود برآمده‌اند.
وی، بیان کرد: تلاش‌های زیادی برای خنثی کردن این تحریم‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی شده است تا بتوانیم وابستگی به نفت را کم کنیم و صادرات غیر‌نفتی را در کشور افزایش دهیم.
آقابالایی، ادامه داد: این تلاش‌ها باید بیشتر شود تا به نتایج بهتری دست یابیم، از این رو بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات عظیم خدادادی و همچنین شناسایی مزیت‌های اقتصادی هر بخش، ‌در چارچوب ایجاد روابط تجاری- مبادلاتی با کشورها و توجه به صنایع و تولید دارای مزیت صادراتی، می‌تواند مبنای توسعه و افزایش صادرات در کشور شود.
وی،  بااشاره به مشوق هایی برای افزایش سرمایه گذاری افزود: تقویت زیرساخت‌های صادراتی، ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب به تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و رفع مشکلات مربوط به گمرک، حمل‌و‌نقل و همچنین معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای در این بخش‌ها، از جمله مشوق‌هایی است که از یک‌سو می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید شود و از سوی دیگر راه بازارهای جهانی را برای فعالان این بخش باز کند که این امر، در نهایت به‌طور حتم به توسعه هرچه بیشتر صادرات غیر‌نفتی خواهد انجامید.
آقابالایی، ضمن بازگو نمودن لزوم افزایش تولید کالاهای دارای مزیت صادراتی تاکید کرد: برای این‌که به سمت تولید صادرات‌محور و توسعه صادرات غیر‌نفتی حرکت کنیم، باید در گام نخست میزان تولید کالای دارای مزیت صادراتی را در کشور افزایش دهیم و تا جایی که ممکن است، قیمت تمام‌شده کالا را که یکی دیگر از مزیت‌های کالاهای صادراتی است، کاهش دهیم.حنثی شدن تحریم ها درپی کاهش واردات و افزایش صادرات
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار نهال امید اظهارکرد: اگر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کشور در راستای کاهش واردات و صادرات بیشتر باشد، با توجه به امکانات عظیم خدادادی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، می‌توانیم تولید غیرنفتی را افزایش داده و صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفتی کنیم که اگر این امر محقق شود، بخش اعظمی‌از تحریم‌ها را خنثی کرده و درآمدهای ارزی را در این بخش افزایش می‌دهیم که این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
محمدحسین هماورد، ضمن بازگو نمودن لزوم تعریف بازار هدف بیان کرد: بدون تعریف کردن بازار هدف و بدون شناخت نیاز و خواسته های این بازارها و ارتباط حرفه ای با آنها، هرگونه سرمایه گذاری که صورت بگیرد، یک نوع سرمایه گذاری مبهم و بدون آینده است.
وی، از ضرورت انتخاب بازار هدف گفت و ادامه داد: هرگونه سرمایه گذاری در کشورهای منطقه باید با مطالعه و انتخاب بازار هدف و چگونگی رقابت در بازارهای منطقه ای همراه شود و بعد از آن باید دید که با توجه به واقعیت های موجود در آنها، چه نوع سرمایه گذاری برروی چه نوع محصول هایی انجام شود که بتوان در آینده بازارهای کشورهای منطقه را به دست آورد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی، یادآور شد: بخش کلان اقتصاد نیازمند حمایت دولت و بسترسازی برای ایجاد شرایط صادراتی است و بخش خُرد اقتصاد به یک تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی نیاز دارد.
هماورد، سرمایه گذاری ر روی مدیریت حرفه ای را از بحث های مهم در صادرات غیرنفتی دانست و تاکید کرد: یکی از بحث های بسیار مهم در صادرات غیرنفتی، سرمایه گذاری بر روی مدیریت حرفه ای است، چون بدون داشتن مدیریت حرفه ای در سطح خُرد، تحول اساسی در مدیریت عوامل تولید و فعالیت های بازاریابی نمی توان انتظار موفقیت درحوزه صادرات داشت.


گزارش از: امیر مسعود طایفه سلطانخانی

  • منبع خبر : نهال امید