نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است
نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است، گفت: تصمیم گیری امروز مسئولان بخش کشاورزی در راستای تشکیل اتاق اصناف و مجاب شدن آنها برای ورود به این امر از نظام صنفی نشات می گیرد. اکبر فتحی روز سه شنبه در جلسه بررسی نقش نظام […]

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است، گفت: تصمیم گیری امروز مسئولان بخش کشاورزی در راستای تشکیل اتاق اصناف و مجاب شدن آنها برای ورود به این امر از نظام صنفی نشات می گیرد.

اکبر فتحی روز سه شنبه در جلسه بررسی نقش نظام صنفی کشاورزی در توسعه کشت های قراردادی اظهار کرد: چالش های بخش کشاورزی به قدری زیاد است که قرار دادن آنها در کنار هم به جمع اضداد می انجامد و بر این اساس باید برنامه ای برای این منظور در نظر گرفته شود. 

وی چالش های بخش کشاورزی را به ۲ بخش تقسیم کرد و گفت: گذشته از شرایط جوی که به شدت تاثیرگذار بوده و اصلی ترین چالش بخش کشاورزی است، این بخش با مشکلات ناکارآمدی بازرگانی محصولات کشاورزی و عدم وجود نظام بهره برداری مشخص در زمینه فعالیت های کشاورزی رنج می برد.

وی افزود: در صورتی که این اطمینان ایجاد شود که کشاورز در بازار دچار مشکل نخواهد بود، به طور طبیعی مسائل فنی و دیگر مسائل قابل حل خواهد بود، زیرا خود کشاورز درصدد رفع آن برخواهد آمد، اما کالبد شکافی این چالش ما را به مشکل اصلی نظام بهره برداری رهنمون می کند؛ کوچک بودن قطعات کشاورزی و اقتصادی نبودن واحدهای تولیدی، به اهمیت ندادن کشاورزان به بازار محصولات کشاورزی و تداوم استفاده از شیوه های سنتی منجر می گردد.

وی هدف کشاورزی قراردادی را ارتباط دادن تولیدکنندگان با گروه هایی دانست که با نیاز بازار آشنایی دارند، ذکر کرد و ادامه داد: به این ترتیب که خریداران به مطالعه نیازهای بازار و ذائقه مردم پرداخته و بر طبق آن قراردادی با تولید کنندگان منعقد می کنند و حمایت های لازم را در جهت تولید محصولات مورد تقاضا به عمل می آورند؛ به این ترتیب تولیدکنندگان نیز دغدغه ای از بابت فروش محصولات خود نخواهند داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به دغدغه های موجود در مورد گندم اظهار داشت: در مورد بقیه محصولات همان فرآیند وجود دارد و به قیمت روز آن محصول قرارداد بسته می شود اما در مورد خرید توافقی گندم ابهاماتی وجود دارد از قبیل اینکه قیمت گذاری در شهریور ماه صورت می گیرد.

وی افزود: قیمت زمان برداشت محصول نامشخص است اما حسن خرید توافقی گندم این است که کشاورز می تواند در مورد کاشت یا عدم کاشت گندم تصمیم گیری کند؛ با توجه به اینکه گندم محصولی استراتژیک است، در تمام کشورهای دارای ثبات اقتصادی، برنامه های مشخصی در راستای تولید آن در نظر گرفته می شود اما سوق دادن گندم در قالب کشاورزی قراردادی بیشتر به دلیل ملاحظات صنف و صنعت می باشد. 

وی با اشاره به عمده ترین ایراد وارده به محصول گندم استان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان، گندم مورد تقاضای کارخانجاتی که بر مبنای میزان گلوتن اقدام به خرید می نمایند، با مشخصه های مورد درخواست در مناطق خاصی از استان امکان تولید دارد که در همان مناطق اقدام به تولید خواهد شد و این اقدام امر مبارکی در راستای تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهد بود.

فتحی با بیان اینکه خرید تضمینی کف قیمت می باشد، اظهار کرد: خرید تضمینی آخرین راه حل در مقطعی است که تولیدکننده در فروش محصول خود به استیصال رسیده است؛ در این هنگام دولت با برآورد هزینه تمام شده محصول(نه سود) اقدام به خرید محصول می کند؛ اگر در شهرستانی محصولات با خرید تضمینی به فروش نمی رسد می توان به این نتیجه رسید که اوضاع امیدوارکننده است.

وی بر لزوم اطلاع رسانی درباره اساسنامه نظام صنفی به کشاورزان تاکید کرد و گفت: پروانه های صادره از سوی نظام صنفی کشاورزی قابل تبدیل به پروانه کسب می باشد که در تمام مراجع پروانه ای قابل قبول خوهد بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه آیین نامه نظام صفی به همه استان ها ابلاغ شده و سازمان جهادکشاورزی استان ناگزیر به اجرای آن است، گفت: شکل گیری اتاق اصناف به طرح موضوعات کشاورزی در سطحی فراتر و در حوزه استانی کمک خواهد کرد.

وی گفت: تشکیل اتاق اصناف یا هر اقدام دیگری نمی تواند نافی زحمات نظام صنفی در ۱۰ سال گذشته باشد.

  • منبع خبر : ایرنا