مشهود بودن نقش فرهنگ مصرف در خودکفایی
مشهود بودن نقش فرهنگ مصرف در خودکفایی

فرهنگ مصرف، دانش تولید، دانش تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی، دانش بهره گیری صحیح از ماشین آلات و امکانات کشاورزی همه و همه به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با خودکفایی در ارتباط هستند، بنابراین آموزش تولیدکنندگان در این زمینه ها می تواند نقش مهمی در خودکفایی داشته باشد.از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند […]

فرهنگ مصرف، دانش تولید، دانش تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی، دانش بهره گیری صحیح از ماشین آلات و امکانات کشاورزی همه و همه به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با خودکفایی در ارتباط هستند، بنابراین آموزش تولیدکنندگان در این زمینه ها می تواند نقش مهمی در خودکفایی داشته باشد.
از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی را برعهده دارد. با توجه به پیشرفت های فراوان در امر تولید محصولات کشاورزی نیاز به اهتمام جدّی در به روز نمودن اطلاعات و مهارت تولیدکنندگان ملموس است.
اتخاذ راهکارهای مُدرن و استفاده از نظرات متخصصان کشاورزی، استفاده از تکنولوژی روز و سیستم مکانیزه، خرید به موقع محصول از کشاورزان با قیمت مطلوب و جلب رضایت آنان، ساماندهی تشکل های بخش کشاورزی و دیگر موارد در این بخش بسیاری از نابسامانی ها، مشکلات و معضلات را برطرف تا شاهد خودکفایی و سربلندی در تولید همه محصولات کشاورزی که افتخار هر ایرانی است به ارمغان آید.
بخش کشاورزی می تواند ضمن پشتیبانی از دیگر حوزه های تولیدات داخل و نیز تهیه مواد خام و نیازهای پایه ای و اولیه سایر بخش های اقتصادی، گامی بلند را در تأمین نیازهای اساسی کشور برداشته و از این طریق راه خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به خارج را هموار نماید.
همانگونه که می دانیم کشاورزی پایه و اساس خودکفایی اقتصادی و بستر تولیدات ملّی است.
با توجّه ویژه به کشاورزی، راه های توسعه و گسترش آن هموار شده و مشکلات احتمالی آن برطرف خواهد شد.
خوب بودن کالا بهترین تبلیغ برای محصول بوده و به راحتی مورد استقبال مصرف کنندگان قرار می گیرد. ایران از تنوع اقلیمی و آب و هوای مختلف برخوردار بوده و این ظرفیت بسیار مناسب، بهترین فرصت را به امر تنوع دهی باید بپذیریم که امروزه در اولویت قرار دادن بحث کیفیت کالاهای تولیدی یکی ازمقوله های مهم است.
به تولیدات کشاورزی داده و امکان تأمین بسیاری از احتیاجات مواد غذایی و مواد اولیّه تولید را در داخل کشور به وجود آورده است.
توجّه ویژه به امر تولیدات کشاورزی در کنار سایر تولیدات اقتصادی دیگر مانند تولیدات صنعتی، خدماتی، تجاری و نیز تولیدات استراتژیک در شرایط اقتصاد مقاومتی ضروری بوده و باید به طور جدی در کشور صورت پذیرد.
ایجاد توان رقابت برای محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی و در نهایت افزایش ضریب خودکفایی کشور را باید از نتایج مهم برنامه های آموزشی کشاورزی تلّقی نمود.
گسترش روش های پیشرفته تولید و سودآور شدن واحدهای بهره برداران با حضور فعالان بخش در برنامه های آموزشی محرز می شود.
بهره برداران در کلاسها و برنامه های آموزشی از روش های افزایش بهره وری و کارآیی در بخش کشاورزی اطلاع حاصل خواهند کرد و  آشنایی با راه های افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی از طریق افزایش تولید سرانه بهره براران را باید از نتایج حضور در برنامه های آموزشی دانست.
تولیدکنندگان باید استفاده از توان علمی و تخصصی مهندسان ناظر و کارشناسان کشاورزی را در یاد داشته باشند.
آموزش تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید به عنوان راهکاری برای افزایش بهره وری و خودکفایی در راس امور و اقدامات قرار گیرد تا زمینه تغییرات مطلوب افکار، عقاید و فرهنگ تولیدکنندگان بیشتر فراهم شود.
استفاده از روش های مناسب آموزشی با توجه به نیازها و شرایط ویژه تولیدکنندگان و سرمایه گذاری در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و بزرگی در خودکفایی دارد.
کیفیّت کار نیروی انسانی بیشترین تاثیر را در افزایش بهره وری این بخش دارد.
با افزایش بهره وری در هر یک از بخش های تولید در اثر افزایش دانش و آگاهی تولیدکنندگان، ضایعات رو به کاهش گذاشته و گامی بزرگ در جهت خودکفایی برداشته می شود.
نباید خودکفایی در کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی را با آموزش، دور از دست دانست.

نگارش: امیرمسعود طایفه سلطانخانی

  • منبع خبر : نهال امید