ظرفیت صادرات ۱۰۸ هزار تن سیب‌زمینی در آذربایجان‌شرقی مهیا است
ظرفیت صادرات ۱۰۸ هزار تن سیب‌زمینی در آذربایجان‌شرقی مهیا است

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تولید مازاد سیب‌زمینی در استان ظرفیت صادرات ۱۰۸ هزار تومانی محصول سیب زمینی را مهیا کرده است. اکبر فتحی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تولید مازاد سیب‌زمینی در استان ظرفیت صادرات ۱۰۸ هزار تومانی محصول سیب زمینی را مهیا کرده است. اکبر فتحی اظهار کرد: میزان […]

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تولید مازاد سیب‌زمینی در استان ظرفیت صادرات ۱۰۸ هزار تومانی محصول سیب زمینی را مهیا کرده است.

اکبر فتحی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تولید مازاد سیب‌زمینی در استان ظرفیت صادرات ۱۰۸ هزار تومانی محصول سیب زمینی را مهیا کرده است.

اکبر فتحی اظهار کرد: میزان تولید سالانه محصول سیب زمینی در آذربایجان شرقی ۲۸۰ هزار تن می باشد که از این مقدار ۱۷۲ هزار تن برای مصرف داخلی استان است.
وی افزود: میزان مصرف سرانه سیب زمینی در آذربایجان‌شرقی ۴۳ کیلو گرم است و این استان هفت ماه سال را به عنوان تولید کننده و صادر کننده این محصول به حساب می‌آید و پنج ماه وارد کننده سیب زمینی است.
فتحی همچنین قیمت پیشنهادی خرید تضمینی برای سیب زمینی در سال ۱۴۰۰ برای یک کیلو محصول را ۳۵ هزار ریال اعلام کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بیشترین تولید سیب زمینی آذربایجان شرقی در شهرستان عجبشیر با ۳۹ هزار تن در سال در سطح ۱۸۴۰ هکتار است.
وی افزود: شهرستان های بناب با ۳۶ هزار تن و آذرشهر با ۳۵ هزار تن تولید محصول سیب زمینی به ترتیب در ۴۷۰ و ۳۵۰ هکتار در رتبه‌های دوم و سوم تولید این محصول در آذربایجان شرقی قرار دارند.
فتحی همچنین با اشاره به راهکارهای افزایش تولید و بهبود روند آن در خصوص محصول سیب زمینی، گفت: برنامه ریزی برای تولید بذر محصولات سبزی و صیفی به‌خصوص سیب زمینی در داخل استان، حمایت از افراد و سرمایه گذار در خصوص صنایع سورتینگ و بسته بندی، حمایت از افراد سرمایه گذار در خصوص صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات سبزی و صیفی و ایجاد ارزش افزوده در این زمینه و  ایجاد بازارهای مناسب و همچنین سیستم بازاریابی و بازاررسانی مناسب محصولات سبزی صیفی به خصوص  سیب زمینی و ارائه راهکارهای مناسب صادرات محصولات مازاد استان از جمله موارد یاد شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: ارایه ارقام مناسب و مقاوم در مقابل شوری آب توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری در زمینه احداث سردخانه و انبار های تخصصی نگهداری سبزی، صیفی به‌خصوص  سیب زمینی از دیگر راهکارهای افزایش تولید در این خصوص می باشد.
فتحی همچنین با بیان نقاط ضعف و کاستی در خصوص تولید محصول سیب زمینی، کاشت، برداشت و صادرات آن گفت: نبود بذر اصلاح شده سیب زمینی در آذربایجان شرقی، نبود صنایع سورتینگ و بسته بندی در محصولات مختلف سبزی، صیفی به‌خصوص سیب زمینی، عدم وجود صنایع تبدیلی متناسب برای فرآوری سیب زمینی در سطح استان، عدم بازار رسانی مناسب محصول و صادرات به موقع، نبود انبار و سردخانه متناسب برای محصول سیب زمینی و نامناسب بودن آب و اراضی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه از جمله نقاط ضعف تولید سیب زمینی در آذربایجان شرقی است.

اظهار کرد: میزان تولید سالانه محصول سیب زمینی در آذربایجان شرقی ۲۸۰ هزار تن می باشد که از این مقدار ۱۷۲ هزار تن برای مصرف داخلی استان است.
وی افزود: میزان مصرف سرانه سیب زمینی در آذربایجان‌شرقی ۴۳ کیلو گرم است و این استان هفت ماه سال را به عنوان تولید کننده و صادر کننده این محصول به حساب می‌آید و پنج ماه وارد کننده سیب زمینی است.
فتحی همچنین قیمت پیشنهادی خرید تضمینی برای سیب زمینی در سال ۱۴۰۰ برای یک کیلو محصول را ۳۵ هزار ریال اعلام کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بیشترین تولید سیب زمینی آذربایجان شرقی در شهرستان عجبشیر با ۳۹ هزار تن در سال در سطح ۱۸۴۰ هکتار است.
وی افزود: شهرستان های بناب با ۳۶ هزار تن و آذرشهر با ۳۵ هزار تن تولید محصول سیب زمینی به ترتیب در ۴۷۰ و ۳۵۰ هکتار در رتبه‌های دوم و سوم تولید این محصول در آذربایجان شرقی قرار دارند.
فتحی همچنین با اشاره به راهکارهای افزایش تولید و بهبود روند آن در خصوص محصول سیب زمینی، گفت: برنامه ریزی برای تولید بذر محصولات سبزی و صیفی به‌خصوص سیب زمینی در داخل استان، حمایت از افراد و سرمایه گذار در خصوص صنایع سورتینگ و بسته بندی، حمایت از افراد سرمایه گذار در خصوص صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات سبزی و صیفی و ایجاد ارزش افزوده در این زمینه و  ایجاد بازارهای مناسب و همچنین سیستم بازاریابی و بازاررسانی مناسب محصولات سبزی صیفی به خصوص  سیب زمینی و ارائه راهکارهای مناسب صادرات محصولات مازاد استان از جمله موارد یاد شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: ارایه ارقام مناسب و مقاوم در مقابل شوری آب توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری در زمینه احداث سردخانه و انبار های تخصصی نگهداری سبزی، صیفی به‌خصوص  سیب زمینی از دیگر راهکارهای افزایش تولید در این خصوص می باشد.
فتحی همچنین با بیان نقاط ضعف و کاستی در خصوص تولید محصول سیب زمینی، کاشت، برداشت و صادرات آن گفت: نبود بذر اصلاح شده سیب زمینی در آذربایجان شرقی، نبود صنایع سورتینگ و بسته بندی در محصولات مختلف سبزی، صیفی به‌خصوص سیب زمینی، عدم وجود صنایع تبدیلی متناسب برای فرآوری سیب زمینی در سطح استان، عدم بازار رسانی مناسب محصول و صادرات به موقع، نبود انبار و سردخانه متناسب برای محصول سیب زمینی و نامناسب بودن آب و اراضی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه از جمله نقاط ضعف تولید سیب زمینی در آذربایجان شرقی است.

انتهای پیام

  • منبع خبر : ایرنا