ضرورت تعیین تکلیف باروی تاریخی تبریز
ضرورت تعیین تکلیف باروی تاریخی تبریز

اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه ای که با حضور کارشناسان، مدیران شهرداری و میراث فرهنگی بر ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی باروی تاریخی تبریز تاکید کردند.

به گزارش نهال امید، فریدون بابایی‌اقدم  عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر در زمینه هویت تاریخی فرهنگی شهر تبریز  اظهار داشت: تلاش داریم در صورت موافقت اعضای کمیسیون کارگروه حفظ و صیانت از آثار تاریخی را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی شورا رسیدگی به مشکلات مردم است گفت: وقتی پرونده‌ای درمحدوده تاریخی تشکیل می‌شود باید بدون استثنا تخریب شود نه اینکه استحکام بنا و غیره از آنها خواسته شود.

فریدون بابایی اقدم با اشاره به شرایط نامناسب قطعات تملک شده در باروی تبریز گفت: شهرداری می‌تواند نسبت به پاکسازی و از بین بردن نقاط کور اقدام کند تا اهالی نیز احساس امنیت را در این محلات داشته باشند.

علیرضا نوای باغبان نیز در این جلسه با بیان اینکه باروی تبریز همواره برای ما و شهروندان دغدغه است گفت: مطالعات تقریبا کانلی در زمینه باروی تبریز انجام شده و ما وظیفه داریم این را برای آیندگان حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه حفظ باروی تبریز بسیار خوب است اما در برنامه ریزی ها به نحوی برنامه ریزی می‌ کنیم که امکان انجام وجود ندارد گفت: یک سوم باروی تبریز را تملک کرده‌ایم اما دو سوم آن هنوز باقی مانده است که لازم است طرح موضوع و تکمیل آن انجام و وضعیت موجود مشخص شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه باید به یک اتفاق نظر در خصوص باروی تبریز برسیم، گفت: در ۸ سال گذشته تملک در باروی تبریز بسیار کم و در چهار سال گذشته در حد صفر بوده که باید با تعریف منابع و تزریق بودجه این موضوع را پیگیری کنیم.

نوای باغبان دیگر عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه لازم است استانداری، ماده ۵، شهرداری، اعضای شورا و میراث فرهنگی به یک اتفاق نظر در این زمینه برسند، گفت: یا باید به سمتی حرکت کنیم که باروی تبریز را تملک و تکمیل کنیم و یا اینکه اگر نمی‌توانیم طرح موقت ارائه دهیم که تملک‌ها انجام شده را ساماندهی کنیم.

حکیمه غفوری عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه قطعات تملک شده در باروی تبریز واقعاً در شرایط مناسبی نیست گفت: عدم رسیدگی مناسب باعث نارضایتی شهروندان در اطراف این نقاط است که باید هرچه سریعتر برای ساماندهی اقدام شود.

  • منبع خبر : فارس نیوز