شاخص کلیدی موفقیت روابط‌ عمومی، حل مسائل و تعارض‌های ارتباطی است
شاخص کلیدی موفقیت روابط‌ عمومی، حل مسائل و تعارض‌های ارتباطی است

دکتر حمید شکری خانقاه، شاخص کلیدی موفقیت روابط عمومی را در حل مسائل و تعارض‌های ارتباطی سازمانی و اجتماعی می ‌داند و می گوید: درخت روابط عمومیِ هوشمند، با مسئله‌شناسی، برنامه‌مداری، استراتژی‌محوری، فرآیندگرایی، تفکر راهبردی و نگرش ارتباطی، آبیاری می‌شود و ثمره آن، موفقیت و حل تعارض‌های ارتباطی فردی، سازمانی و اجتماعی است.

به گزارش نهال امید ، دکتر شکری خانقاه با بیان اینکه حل مسائل ارتباطی در نهایت به موفقیت شخصی، سازمانی و حتی اجتماعی منجر می شود، می‌گوید: روابط عمومی حرفه‌ای با تدوین یک برنامه راهبردی، و با ارائه یک پیشنهاد ارتباطی مناسب به اشخاص مناسب، از چند کانال مناسب، در یک زمان مناسب و برای حصول به یک نتیجه مؤثر و مناسب، دغدغه‌های ارتباطی را حل و مدیریت می‌کند.

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی، رسالت اصلی روابط عمومی را مدیریت ارتباطات استراتژیک عنوان و تأکید می‌کند: روابط عمومی راهبردی، با هوشمندیِ استراتژیک و با بهره گیری از جوشش، تحلیل و کنترل، از داده‌محوری به سمت دانش و خرد ارتباطی حرکت می‌کند و خود و دیگران را از تنگنای زندگی ماشینی به سمت دنیای انسانی سوق می‌دهد.

او ادامه می دهد: روابط عمومی حرفه‌ای، داده، محاسبه، واقعیت و مشاهده را ناکافی می‌داند و در نهایت در آنجا که به محدوده رسالت و ماموریت او مربوط می شود، انسانها، سازمانها و اجتماع را به سمت آرمانها، خواسته‌ها و احساسات انسانی هدایت می کند.

دکتر شکری خانقاه معتقد است: درخت روابط عمومیِ هوشمند، با مسئله‌شناسی، برنامه‌مداری، استراتژی‌محوری، فرآیندگرایی، تفکر راهبردی و نگرش ارتباطی، آبیاری می‌شود و ثمره آن، موفقیت و حل تعارض‌های ارتباطی فردی، سازمانی و اجتماعی است.

وی این فرآیند روابط عمومی را به کنش میکل‌آنژ تشبیه می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که این مجسمه‌ساز، سنگ‌های بدقواره را به نمادهای بی‌‌نظیری تبدیل می‌کرد، روابط عمومی‌ها هم با پروردن و تجسم یک رؤیا، زواید و حواشی و بخش‌های اضافی و غیرضرور روابط اجتماعی را می‌زدایند و با ترسیم چشم انداز، همواره با برنامه‌ریزی استراتژیک، به حل مسائل مهم سازمانی و اجتماعی می‌اندیشند.

این دکترای تخصصی مدیریت ارتباطات و روابط عمومی استراتژیک، همچنین به سخن پائولوکوئیلو در کتاب کیمیاگر استناد و اضافه می‌کند: هرکدام از ما در عرصه‌های زندگی شخصی، اجتماعی و سازمانی خود باید خالق یک اثر هنری باشیم و راهِ خلق این اثر، آن است که در مواجهه با مشکلات، موانع و سنگ اندازی‌ها کنار نکشیم، بلکه خود را کشف و با کیمیاگری، افسانه ذهنی و مأموریت ارتباطی شخصی و اجتماعی خود را به یک پدیده واقعی تبدیل و هدف خود را محقق کنیم.

  • منبع خبر : نهال امید