روش‌های سنتی برای حفاظت از اراضی ملی ثمربخش نیست
روش‌های سنتی برای حفاظت از اراضی ملی ثمربخش نیست

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی گفت: روش های سنتی برای حفاظت از اراضی ملی به هیچ عنوان ثمربخش نبوده و در این زمینه باید از شیوه‌های نوین استفاده کنیم.

بابک محبوب علیلو روز چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با تاکید بر لزوم بهره مندی از روش های نوین در موضوع حفاظت از اراضی ملی، افزود: در عصر حاضر با توجه به پیشرفت های رخ داده، اتکا به روش های گذشته به تنهایی نتیجه نخواهد داشت و بر همین اساس باید برای بهره مندی از روش های نوین و تجهیزات پیشرفته برنامه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت های شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از حقوق عمومی است، اظهار کرد: تا به امروز در راستای حفاظت از بیت المال تصمیمات مناسبی اتخاذ و اقدامات خوبی انجام شده و انتظار می رود دستگاه های مسوول در بحث پیشگیری نسبت به حفظ و حقوق بیت المال اقدام کنند.

محبوب علیلو با اشاره به وقوع تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان های آذربایجان شرقی، اضافه کرد: برخی شهرها بدون رعایت اصول شهرسازی رشد و گسترش یافته که پدیده شیوع ساخت و سازهای غیرمجاز حتی  ارائه خدمات عمومی را نیز با مشکلات اساسی روبه رو می کند که در این راستا اقتضا دارد دستگاه های مسئول به وظایف اجرایی و نظارتی خود به نحو موثر و مطلق عمل کنند.

وی ادامه داد: باید به جای صرف هزینه های مادی و معنوی و سرمایه های اجتماعی، به دنبال مباحث پیشگیری باشیم و راهکارهای مناسبی در خصوص پیشگیری و اقدامات مناسبی در راستای رعایت مقرات مربوط به اصول شهرسازی و فنی انجام شود.

محبوب علیلو با بیان اینکه هرچند بخش عمده ای از علل ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به نقص قوانین است، یادآور شد: اگر این موضوع در جایی متوقف نشود به نوعی رشد می یابد که نمی توان آن را مدیریت کرد که خوشبختانه در این خصوص قوه قضائیه رویکرد و سیاست های مناسبی در پیش گرفته و نوآوری و تحول در حوزه های مختلف در سند تحول قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.  

وی گفت: بر همین اساس می توانیم در راستای برنامه های سند تحول، از ظرفیت های موجود به منظور پیشگیری از تعدی به اراضی ملی بهره مند شویم.  

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز با بیان اینکه در این خصوص اقداماتی در آذربایجان شرقی انجام شده است، افزود: باید توجه داشت که اکتفا به روش های سنتی بدون توجه به روش های نوین و فناوری های روز  برای صیانت از اراضی ملی به تنهایی کارایی مناسب نخواهد داشت.

  • منبع خبر : ایرنا