رانت بازی در صدور مجوزهای کسب و کار ممنوع!
رانت بازی در صدور مجوزهای کسب و کار ممنوع!

یک فعال حوزه کار بهبود فضای کسب و کار در کشور را موجب تضمین امنیت سرمایه گذاران دانست و با بیان اینکه باید به کسانی که شایستگی راه اندازی کسب و کار را دارند میدان بدهیم، تاکید کرد: در دادن مجوز به کسب و کارها نباید سلیقه ای برخورد شود یا رانت بازی و انحصارگری […]

یک فعال حوزه کار بهبود فضای کسب و کار در کشور را موجب تضمین امنیت سرمایه گذاران دانست و با بیان اینکه باید به کسانی که شایستگی راه اندازی کسب و کار را دارند میدان بدهیم، تاکید کرد: در دادن مجوز به کسب و کارها نباید سلیقه ای برخورد شود یا رانت بازی و انحصارگری به وجود آید.

فتح اله بیات با اشاره به طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس، اظهار کرد: در مورد بهبود فضای کسب و کار سالیان سال است که بحث می شود ولی وقتی به پای عمل می رسد متاسفانه اقدام موثری انجام نمی گیرد. قبل از بهبود فضای کسب و کار زیرساخت هایش باید فراهم شود. اگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، فرآیند تولید آسان می شود، کارآفرینان به راحتی به کارآفرینی می پردازند و سرمایه گذاران سرمایه گذاری می کنند.

وی بهبود فضای کسب و کار در کشور را موجب تضمین امنیت سرمایه گذاران دانست و ادامه داد: برای آنکه فضای کسب و کار بهبود یابد لازم است یکسری قوانین دست و پاگیر حذف یا تسهیل شوند مثل مجوزهایی که به افراد و کارآفرینان باید داده شود ولی به دلیل بروکراسی های پیچیده و اداری ماهها دوندگی نصیبشان می شود و در نهایت طرح و ایده آنها از حالت انتفاع خارج شده و کارایی و اثر گذاری خود را تحت تاثیر گذشت زمان از دست می دهد.

به گفته این فعال حوزه کار،  بالا پایین شدن تورم و  نوسانات نرخ ارز و دلار باعث می شود که طرح های نوآورانه و کارآفرینی کارایی و کیفیت خود را به مرور از دست بدهد و عدم صدور به موقع مجوزها موجب سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان می شود.

بیات با تاکید بر اینکه باید به کسانی که شایستگی راه اندازی یک کسب و کار را دارند میدان بدهیم و از آنها حمایت کنیم، گفت: دادن مجوز به کسب و کارها نباید سلیقه ای شود و رانت بازی و انحصارگری در آن به وجود آید. وقتی انحصار به وجود می آید، نوآوری و خلاقیت از بین می رود.

وی با بیان اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاثیر بسزایی در رونق تولید و اشتغال و تقویت بازار کار دارد، خاطرنشان کرد: کسی که طرح و ایده ای دارد و به یک امیدی برای ورود به بازار کسب و کار برنامه ریزی کرده، انتظار دارد شرایط و زیرساختها و بسترها برای او مهیا شود لذا دولت باید در این زمینه به کمک بیاید و با نقش آفرینی و مسئولیت پذیری مسیر را هموار کند.

به گفته این فعال حوزه کار، ابتدایی ترین کار صدور مجوز و پس از آن تسهیلات دهی است که هر دو باید به سرعت انجام می‌گیرد و دستخوش زمانبر شدن نشود.

بیات در پایان گفت: در تهیه مواد اولیه یا تهیه ارز مورد نیاز و پرداخت وام و تسهیلات به صاحبان کسب و کار به جای سنگ اندازی باید تسهیل گری و حمایتگری را شاهد باشیم، نخبگان خود را در داخل کشور حفظ و به آنها اعتنا کنیم و خلاقیتهاو ایده های آنها را به کار بگیریم.

انتهای پیام