دو بخش از احکام توسعه پنج‌ساله شهرداری تبریز تصویب شد
دو بخش از احکام توسعه پنج‌ساله شهرداری تبریز تصویب شد

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز دو بخش از احکام توسعه پنج‌ساله شهرداری پس ارزیابی و اعمال نظرات کارشناسی به تصویب اعضا رسید.

به گزارش نهال امید،اعضای شورای شهر تبریز  امروز در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تبریز بخش های “ایمنی و مدیریت بحران” و “حمل و نقل و ترافیک” را پس از بحث و بررسی های کارشناسانه به تصویب رساندند.

احکام به تصویب رسیده در جلسه این هفته شورای شهر ماده های ۲۱ تا ۵۳ بوده و نیز قسمت هایی از بخش سوم که مربوط به احکام ساختاری – اداری است مورد بررسی و ارزیابی گرفت که تصمیم گیری در خصوص تصویب یا رد آن به جلسه آتی شورای شهر موکول شد.

احکام برنامه ۵ ساله راهبردی – عملیاتی شهرداری تبریز در ۱۱ بخش و ۱۴۴ ماده پس از اعمال نظر کارشناسان مختلف تهیه و تدوین شده که در صورت تصویب آن در شورای شهر، شهرداری تبریز با چشم انداز ۱۲ ساله برای مدت ۵ سال نسبت به انجام تکالیف تعیین شده ملزم می شود.

سایر بخش های احکام برنامه ۵ ساله راهبردی – عملیاتی شهرداری تبریز در جلسات آتی شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

  • منبع خبر : شهریار