در صورت تحقق تعهدات، کشت قراردادی برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد است
در صورت تحقق تعهدات، کشت قراردادی برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشت قراردادی می‌تواند برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد باشد در صورتی که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند. اکبر فتحی در جلسه کشت قراردادی گندم در ارتباط با تدوین و اجرای قرارداد، گفت: قرارداد باید دارای شفافیت بوده و وظایف طرفین قرارداد، […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشت قراردادی می‌تواند برای هر دو طرف قرارداد یک معامله برد- برد باشد در صورتی که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند.

اکبر فتحی در جلسه کشت قراردادی گندم در ارتباط با تدوین و اجرای قرارداد، گفت: قرارداد باید دارای شفافیت بوده و وظایف طرفین قرارداد، خصوصیت‌ها، چارچوب و شاخصه‌ها تبیین و تعیین شود. 

وی افزود: با توجه به این‌که در محصول گندم،  شرکت غله مابه التفاوت قیمت ثبت شده در قرارداد با قیمت تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را پرداخت می‌کند، نوع قرارداد در خرید تضمینی و قراردادی گندم سه جانبه است که البته اگر خود شرکت غله خریدار باشد، قرارداد می‌تواند دو طرفه باشد.

وی به تفاوت نوع قرارداد محصول گندم با سایر محصولات در خرید قراردادی اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که قیمت محصول گندم به صورت تضمینی تعیین و خریداری می‌شود، امکان رقابت و نوسان قیمت در زمان برداشت محصول وجود ندارد و می‌توان بدون انتظار برای تعیین قیمت در زمان برداشت محصول، قرارداد تنظیم کرد.

فتحی با بیان این‌که کشت قراردادی به نوعی همان خرید توافقی است، گفت: در کشت قراردادی این مزیت برای طرف قرارداد با کشاورز وجود دارد که با تامین برخی ملزومات مثل کود و تجهیزات از تسهیلات بانک استفاده کرده و در زمان برداشت هزینه ملزومات استفاده شده را از قرارداد ثبت شده کم کند. 

وی افزود: از طرفی برای کشاورز هم این مزیت وجود دارد که محصول تولید شده با کیفیت بیشتر و تعیین خریدار از قبل و کاهش حق بیمه اقدام به کشت محصول خواهد کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، وی با بیان این‌که در مرحله اول اجرای کشت قراردادی، کشاورزان شاخص در تولید محصولات مختلف کشاورزی برای اجرای طرح کشت قراردادی باید شناسایی شده و به طرف قرارداد معرفی شود، گفت: بعد از آن با برگزاری جلسات بین طرفین می‌توان برای بهبود قرارداد و تببین دستورالعمل‌ها و تعهدها اقدام کرد.

انتهای پیام 

  • منبع خبر : ایسنا