جهادگران آتش نشان مراکز پرتردد شهری را روزانه ضد عفونی می کنند
جهادگران آتش نشان مراکز پرتردد شهری را روزانه ضد عفونی می کنند

در راستای پیشگیری از شیوه ویروس کرونا و حفظ سلامت شهروندان جهادگران آتش نشان مراکز پرتردد شهری را روزانه ضد عفونی می کنند.

به گزارش نهال امید، صبح امروز تیم های عملیاتی ضد عفونی سازمان آتش نشانی تبریز عملیات گروهی ضد عفونی بازار تاریخی تبریز را برای چندمین بار به مرحله اجرا گذاشتند.

این اقدام عملیاتی در راستای دستور شهردار تبریز و با رویکرد حفظ سلامتی شهروندان از هفته های قبل در سطح شهر اجرا  و در دومین گام، عملیات گروهی بازار تاریخی تبریز را برای چندمین بار  ضد عفونی کردند.

 این عملیات ضد عفونی مهمترین گام سازمان آتش نشانی تبریز در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است که در سطح شهر تبریز با ضد عفونی خیابان ، معابر، مراکز عمومی، ادارات و … آغاز و همین روند عملیات ضد عفونی همچنان تداوم دارد.

اقدامات دیگری نیز در حوزه حفاظت از سلامت شهروندی با ابداع تونل های ضد عفونی و استقرار در مسیرهای تردد عابرین ، ورودی دادسرا و بازار تبریز به مرحله اجرا گذاشته شد.

  • منبع خبر : شهریار