تراکتور بازهم در دوئل با فروزان شکست خورد/ محکومیت ۵۰۰ میلیون تومانی تراکتور
تراکتور بازهم در دوئل با فروزان شکست خورد/ محکومیت ۵۰۰ میلیون تومانی تراکتور

کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران آراء جدید خود را اعلام کرد و بر این اساس باشگاه تراکتور به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال به دروازه بان جنجالی سابق خود محکوم شد. آراء صادره از سوی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان برای باشگاه تراکتور به شرح زیر است: باتوجه به شکایت محسن فروزان از باشگاه […]

کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران آراء جدید خود را اعلام کرد و بر این اساس باشگاه تراکتور به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال به دروازه بان جنجالی سابق خود محکوم شد.

آراء صادره از سوی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان برای باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

باتوجه به شکایت محسن فروزان از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین تراکتور در پرونده شکایت سینا سلطانعلیزاده نیز به پرداخت مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱۳ میلیون و ۷۳۴ هزار ریال بابت هزینه‌ی دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

به نقل از فدراسیون فوتبال،آراء صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته‌ی استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام