بیش از دو مسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوند
بیش از دو مسافر در صندلی عقب تاکسی ها سوار نشوند

سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز از شهروندان خواست از سوار شدن در خودرویی که بیش از دو مسافر در صندلی عقب سوار می کند، اجتناب کنند.

به گزارش نهال امید، سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست تا جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، از سوار شدن بیش از دو مسافر در صندلی عقب تاکسی‌ها خودداری کنند.

بر این اساس، از امروز تابلوها و بنرهایی در ایستگاه‌های تاکسی شهر تبریز با مضمون فوق نصب می شود تا شهروندان با رعایت این موضوع، هنگام تردد با تاکسی از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کنند.

رعایت فاصله حداقل یک متری در محل های شلوغ و نشستن با فاصله یک صندلی در جلسات و خودروها بخصوص تاکسی ها، می تواند از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کند.

این اقدام سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز می تواند در پیشگیری از شیوع کرونا در بین شهروندانی که برای ترددهای ضروری از تاکسی استفاده می کنند، موثر باشد.