دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021
کارتن خوابی زنان
ضرورت توجه به خطر کارتن خوابی زنان در تبریز 16 جولای 2020
مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز تاکید کرد

ضرورت توجه به خطر کارتن خوابی زنان در تبریز

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز تاکید کرد: خطر کارتون خوابی زنان تبریز را تهدید می کند که ضروریست پیش از تبدیل به معضل اجتماعی به آن توجه شود.