دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
پیشرفت در کشور
تولید، معیار اصلی پیشرفت در کشور 14 جولای 2020

تولید، معیار اصلی پیشرفت در کشور

امروزه در همه جوامع بشری، تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقفند. به گونه ای که در یکی دو قرن گذشته افراط شکل گرفته در تولید، ناشی از مطلوبیت ذاتی یافتن آن است. تولید در نگرش عمومی بشر یک ارزش تلقی شده و صرف نظر از نیاز و یا اهداف تولید مسابقه ای بی رحمانه در تولید هرجه افزون تر، چهره زندگی مردم غرب و شرق عاالم را دگرگون کرده و خسارت های جبران ناپذیری نیز به منابع موجود در کره خاکی وارد نموده است.