شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹ Saturday, 28 November , 2020
توزیع ماسک‌
توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم توسط اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز 16 جولای 2020

توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم توسط اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز

اکسترن‌های گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز، اقدام به توزیع ماسک‌ و آموزش به مردم کردند.